Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
u-kształtny
Znaleziono 5 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rośnie tempo wyrównywania podłoża. Powstanie dużych form erozyjnych, jak doliny U-kształtne (por. fot. 35), jest zdaniem tego autora efektem szybkiego ślizgu...
 • ... procesy erozji glacjalnej.
  Szczególne zainteresowanie budzą przegłębione żłoby lodowcowe (doliny
  U-kształtne) (fot. 35) i fiordy (rys. 9.7, fot. 36) oraz...
 • ... od mikroskali (np. rysy lodowcowe) do makroskali (np. fiordowe doliny U-kształtne) (por. tab. 2.3). Oczywiście współwystępują różne procesy erozji, a...
 • ... znane jest tzw. prawo Yerkesa-Dodsona mówiące o nieliniowej zależności, "U"-kształtnej, między poziomem wykonania jakiegoś zadania oraz poziomem aktywacji (motywacji) podmiotu...
 • ... kanałów linii bocznej. Wypustka błędnika zetknęła się z wypełnionym płynem U-kształtnym kanałem, którego zakończenie przysłonił koniuszek kostki słuchowej
  (ryc. 16.10...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego