Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
uprzedni
Znaleziono 187 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... omotania takimi właśnie kanonami mało która z nas może, bez uprzednich wyrzeczeń, głodówek i programów ćwiczeń z rodzaju "fat burning", wychodząc...
 • ... zasadami tworzenia są więc selekcja, nowatorskie przetwarzanie i łączenie elementów uprzednich doświadczeń z nowymi. Nie znaczy to jednak, że wielkie dzieła...
 • ... pracy w wizytówce możesz zmienić wszystko tylko nie nicka bez uprzednich poczynań
  no tak ...masz rację...czyli nic nie zrobię tak...
 • ... Przewodniczący MKZ Jan Rulewski poinformował pozostałych i wychodzących radnych o uprzednich uzgodnieniach z Prezydium WRN traktując to jako działanie niedopuszczalne. W...
 • ... lecz tworzą ją niewielkie, silne, zintegrowane grupy powstałe na gruncie uprzednich bezpośrednich i osobowych styczności - przyjacielskich, koleżeńskich, rodzinnych. Grupy te wywierają...
 • ... długotrwałej odbiorcy, które odnoszą się do desygnatu wiadomości w wyniku uprzednich doświadczeń. Może to też prowadzić do wzmocnienia związków z desygnatem...
 • ... zależy od uprzednio podejmowanych decyzji oraz tworzonych sądów, jak i uprzednich

  ekspozycji komunikatów reklamowych. Poziom zaangażowania związany jest z subiektywną oceną...
 • ... argumentacją kodowaną w przekazie a stanem wiedzy odbiorcy będący wynikiem uprzednich doświadczeń oraz odniesieniami obrazu produktu do oczekiwań i preferencji odbiorcy...
 • ... niż jego odbiorcy. Ocena wiarygodności nadawcy przez odbiorcę zależy od uprzednich doświadczeń odbiorcy w stosunku do nadawcy oraz tworzonych przez niego...
 • ... Geranietea (T. Muller 1962). Tak w obecnej, jak i w uprzednich swych pracach, P. Jakucs przyjmuje wyróżnienie tej jednostki, choć z...
 • ... systemem nastawień odbiorcy na przetwarzanie komunikatu reklamowego wytworzonego na skutek uprzednich emisji. Intencja odbioru wiadomości prowadzić może do optymalizacji warunków przetwarzania...
 • ... oraz powiązaniami informacyjno-regulacyjnymi. Zwykle ugrupowania regionalne powstają w wyniku uprzednich procesów integracyjnych (np. Unia Europejska). Nie zawsze jednak musi tak...
 • ... swym przemówieniu na placu Powstańców Warszawy poszedł dalej niż w uprzednich wypowiedziach. Zadeklarował, że jego rząd "przeciwstawi się roszczeniom wypędzonych" i...
 • ... zaangażowania zaproponował Krugman, określając poziom zaangażowania jako ilość świadomych odniesień, uprzednich doświadczeń związków odnoszących się do własnej osoby, jakie powstają w...
 • ... niewielką rozbieżność z cechami idealnego standardu danego obiektu, będącego wynikiem uprzednich doświadczeń oraz oczekiwań. Wykorzystanie tej formy procesu wartościowania cech produktu...
 • ... drugiej strony są żywymi przykładami takich właśnie historii.
  Ale i
  uprzednie wejście na drzewa też musi nastąpić w odpowiednim momencie. Gdy...
 • ... z otoczenia określany jest przez system nastawień odbiorcy, czynniki wewnętrzne, uprzednie doświadczenia percepcyjne oraz procesy motywacyjne. Odbiór informacji ma charakter silnie...
 • ... wiadomości w początkowym etapie komunikacji, a także płeć, samoocena i uprzednie doświadczenia odbiorcy.
  Dobór treści wiadomości przy konstrukcji przekazów reklamowych, w...
 • ... swego czasu w ciągu najbliższych 6 weekendów. Ze względu na uprzednie zaangażowanie oraz zobowiązanie, niespełnienie prośby może wywołać dysonans. Z tego...
 • ... bardziej ilościowy niż jakościowy, bowiem kolejne badania powielają w zasadzie uprzednie schematy. Czym więc jest percepcja rozumiana jako przedmiot badań? Ogólnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego