Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
uprzedni
Znaleziono 187 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rachunku może unieważnić kartę w każdym czasie, pod warunkiem jej uprzedniego zwrotu do Banku.
  4. Posiadacz rachunku może określić dzienny limit...
 • ... cenami netto dla użytkownika końcowego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ceny według kursu 1 DEM = 2,0 zł.

  Na...
 • ... na zamówienia muzeów, Cepelii, na konkursy.
  Wycinanki cięto bezpośrednio, bez
  uprzedniego rysowania wzoru, nożycami do strzyżenia owiec. Trzymając

  nożyce za ostrza...
 • ... prawnych, 4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
  § 2. Gdy...
 • ... ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując...
 • ... zaangażowany w akt mowy nie doświadcza nigdy powtórzenia jakiegoś stanu uprzedniego, ale czegoś zupełnie nowego i jednostkowego. Rytm występuje wszędzie, i...
 • ... niepokój. Nadzieja przynosi radość, ale radość nadziei jest jak kolorowanie uprzedniego smutku. Nadzieja jest odpowiedzią na coś, co leży głębiej, co...
 • ... przybywania do określonych województw, miast i gmin;
  2) nałożyć obowiązek
  uprzedniego uzyskiwania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej na zmianę miejsca...
 • ... 220. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich...
 • ... jest gotowość do buntu bezwarunkowego i powszechnego, podjętego bez żadnego uprzedniego ideału i przeciw wszelkiej nadziei. Na gruncie religii i teologii...
 • ... świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
  § 2. W świadectwie pracy należy...
 • ... 5) wbrew obowiązkowi stosuje:
  a) materiały i procesy technologiczne bez
  uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia...
 • ... drugie: mowa mogła być wygłoszona przez sprawnego mówcę bez jej uprzedniego spisania, po trzecie: utwór literacki mógł otrzymać kształt mowy, nie...
 • ... wykonaniu, gdy orzeczono nawiązkę za przestępstwo, w razie zaś jej uprzedniego wykonania zalicza się ją na poczet nawiązki orzeczonej za przestępstwo...
 • ... może nastąpić, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd.
  Art. 167...
 • ... została zapłacona w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach...
 • ... są w ostatniej chwili i intensywnością pracy muszą nadrobić brak uprzedniego przygotowania. Konferencje najczęściej wygłasza ksiądz zajmujący się daną grupą. Kierownictwo...
 • ... wodorotlenowy tworzony jest przez jony miedzi uwolnione z SOD wskutek uprzedniego oksydacyjnego uszkodzenia enzymu przez H2O2. Czyżby tworzenie ˇOH przez SOD...
 • ... ma być, zdaniem badaczy, skutecznym antidotum na ewentualne przykre konsekwencje uprzedniego wprowadzenia w błąd. Można przyjąć, że część osób badanych przyjmie...
 • ... uiści zaległej raty, odsetek i odszkodowania umownego, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swych praw przez unieważnienie akcyj lub świadectw tymczasowych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego