Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
urzeczywistniać się
Znaleziono 12 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... logikęť, która ją określa i uszlachetnia: jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu i czynieniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku...
 • ... ochroną owady - koronogi dębowe.
  Jak twierdzą dendrolodzy w ostatnim czasie
  urzeczywistnia się legenda o trzech braciach. Czech obumarł w momencie rozpadu Czechosłowacji...
 • ... dwa punkty widzenia przyjmują działanie jako główną właściwość człowieka. Człowiek urzeczywistnia się przez działanie, a dwa wyróżniające się rodzaje tego działania: wytwórczy...
 • ... na nowe życie. "...stała obecność Chrystusa przy człowieku każdej epoki urzeczywistnia się w Jego ciele, którym jest Kościół (J.P.II - enc...
 • ... bezpośrednim zetknięciu się z ludźmi pracy. Przez podstawowe organizacje partyjne urzeczywistnia się w praktyce linia oparta na zasadzie najściślejszej więzi z masami...
 • ... skrzypce powoli, pełen niepojętego podniecenia, jak archeolog, przed którym właśnie urzeczywistnia się mit; w futerale był jeszcze cieniutki jak lanca smyczek, małe...
 • ... szpetni i wszystko ich jest szpetne. Dlatego, że w was urzeczywistnia się odwieczna walka pięknego ze szpetnym, które po to istnieje, aby...
 • ... to oczywiście odmienność o charakterze ramowym; w poszczególnych okresach historycznych urzeczywistnia się ona w różnych formach konkretnych.
  2. Korespondencja.
  Uwagi niniejsze pragnąłbym...
 • ... w akcie stworzenia. Istnienie, sens i wartość w historii człowieka urzeczywistniają się jako wolność. Obdarowanie wolnością zawiera w sobie ryzyko złego wyboru...
 • ... wszystkim dlatego, że te najgłębiej ludzkie wartości, zakorzenione w człowieku, urzeczywistniają się w kontekście Wszechświata.
  Wszechświat jawi się współczesnej nauce nie jako...
 • ... lub miejsca, lecz o zmienność powiązań świata z wartościami, które urzeczywistniają się w świecie. Wartości mogą się nie urzeczywistnić. Wielkie, niezwykłe zdarzenie...
 • ... pokutnych i obietnicach poprawy życia składanych przez pątników.

  Ideał pobożności
  urzeczywistniał się także w bogatych darowiznach na rzecz Kościoła, czynionych zarówno przez...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego