Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w jakim�� stopniu
Znaleziono 156 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... domami w godzinach pracy, to muszą się też budzić pytania, (w jakim stopniu samochód indywidualny jest rzeczywiście w tej dziedzinie przydatny w naszym...
 • ... procentach - od 18 do 32.
  W artykule chodziło o zbadanie,
  w jakim stopniu wielkość gospodarstwa wpływa na wielkość produkcji końcowej z hektara w...
 • ... w tym przypadku bardzo trudne, a dyskusja nad tym co w jakim stopniu jest postępowe a co snobistyczne łatwo zaprowadziłaby nas na manowce...
 • ... z tych fragmentów warto zająć się nieco dokładniej, by wykazać, w jakim stopniu słuszna jest teza o dawności tych podań ludowych.
  Przede wszystkim...
 • ... sensowny" - tak by to jeszcze można określić - niezależnie od tego, w jakim stopniu jesteśmy w stanie go poznać. Myślę nawet, że to pojęcie...
 • ... dynamiki wzroku, a tym samym rodzi lęk zamknięcia - klaustrofobię. Zauważmy, w jakim stopniu malarstwo w architekturze przeciwstawia się właśnie tej dwuwymiarowości płaszczyzny, przeciwstawia...
 • ... sumę Y. Załóżmy, że Przedsiębiorstwo nie wie czy lub też w jakim stopniu wpłynie na podniesienie ceny fabrycznej (rozliczeniowej). Jeśli więc nie nastąpi...
 • ... Celem tej pracy było zadanie, czy zjawisko to występuje i w jakim stopniu w rozumieniu przestrzennym, a więc w różnych regionach i mikroregionach...
 • ... rozstrzygnąć w jakiej mierze są to uchybienia ze strony autora, w jakim stopniu zaś wynikają one z przyjetej konwencji wydawniczej.
  Przejdę obecnie do...
 • ... poszczególne dobra i usługi). Stąd też należy zadać sobie pytanie: w jakim stopniu makrosegment rynku wyodrębniony na podstawie obiektywnych kryteriów geograficznych jest adekwatny...
 • ... nad inflacją. Nie wiemy i nigdy nie dowiemy się tego, w jakim stopniu to właśnie powszechnie wyszydzana przez opozycję polityka "schładzania popytu" uchroniła...
 • ... praktycznym wykorzystaniu zalet takich systemów normatywów czasu.
  Rozpatrzmy więc kolejno,
  w jakim stopniu stawiane zarzuty podważają praktyczną przydatność systemu normatywów elementarnych.
  Pierwszym zarzutem...
 • ... poszczególne dobra i usługi). Stąd też należy zadać sobie pytanie: w jakim stopniu makrosegment rynku wyodrębniony na podstawie obiektywnych kryteriów geograficznych jest adekwatny...
 • ... rozpatrywanych przezeń mężów.
  Na ile są naprawdę szczere "wyznania" Rousseau?
  W jakim stopniu "Kapitał" oparty jest na sprawdzalnych danych ekonomicznych, a w jakim...
 • ... względu na to, w jakim stopniu więzień czuł się osamotniony, w jakim stopniu miał świadomość oparcia w środowisku współwięźniów, oparcie to istniało. Początkowo...
 • ... przestrzennej i systemu wartości. Można w tym miejscu zadać pytanie: w jakim stopniu naturalna przyroda jest potrzebna ludziom wypoczywającym? Wydaje się, że dziś...
 • ... rozdziale poświęconym analizie 'nihilizmu paradoksowego'
  nie zamierzam odpowiadać na pytanie,
  w jakim stopniu przesłanie zen
  zainspirowało Heideggera. Jest to problem bardzo kontrowersyjny, ponieważ...
 • ... tysiąc (!) dni od chwili ustania "ataku" trucizny odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu człowiek był lub jest nadal na nią narażony w swoim...
 • ... grup ludności w myśl założeń polityki apartheidu , a także — w jakim stopniu w badanym okresie uległo zmianie rozmieszczenie poszczególnych grup ludności?
  Analizę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego