Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w skrócie
Znaleziono 182 wyniki.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... firmy zachowywały się tak jak w warunkach kapitalistycznych to jest, w skrócie, starając się zapewnić jak największą wartość zdyskontowanych przyszłych zysków (present...
 • ... tym kontekście ważny dokument, a mianowicie Wielką kartę uniwersytetów europejskich (w skrócie: WKUE), uchwaloną w kolebce europejskich uniwersytetów, w Bolonii, w dziewięćsetną...
 • ... Sali Kolumnowej Sejmu, aby debatować nad opłacalnością produkcji rolnej.
  Oto
  w skrócie relacje naszych sprawozdawców.
  Kto za to odpowiada
  Nie bez kozery...
 • ... warunkiem, że są one wyposażone w tzw. elektroniczne terminale kasowe.

  W skrócie opiszemy Ci, jak wygląda Twoja karta.
  Karta jest prostokątna, wykonana...
 • ... odporności organizmu. Nazwano ją po angielsku: Acquired Immune Deficiency Syndrome - w skrócie: AIDS, co po polsku należy tłumaczyć jako "zespół nabytego upośledzenia...
 • ... schorzenie" Wirus ten nosi obecnie angielską nazwę Human Immunodficiency Virus - w skrócie HIV. Wkrótce poznano dokładnie jego właściwości i budowę. Stwierdzono, że...
 • ... wieku (31)
  Pan American Airways, najsłynniejszy lotniczy przewoźnik świata, nazywany
  w skrócie Pan Am, założył Juan Terry Trippe.
  Trippe był pilotem marynarki...
 • ... pogląd, że od czołówki tej po prostu odstaliśmy. A oto w skrócie czynniki, jakie się na to składają.
  Po pierwsze sprzęt. Większość...
 • ... postaci ideologicznie niezmiennej. Wynalazek nazwano "water closet", czyli "szafą wodną", w skrócie W.C. Wynalazek był tak oryginalny, że gdy w roku...
 • ... zespołu "Big Cyc" czy gazetkę szkolną 76 Liceum Ogólnokształcącego, nazwaną w skrócie "Pornolem" (Pierwszy Ochotniczy Ruch Na Rzecz Odnowy Licealistów) - ale przeważają...
 • ... budowy narządu wzroku, procesu widzenia itp. Wspomniane uwagi metodyczne można w skrócie sformułować następująco:
  - treningi strzeleckie i samo strzelanie powinny być przeprowadzane...
 • ... Pochyliłem się; dziewczyna nie oddychała. Jej twarz, widziana przeze mnie w skrócie, miała barwę wypalonej cegły. Nie mogłem dojrzeć, czy ma otwarte...
 • ... przynosi wiele korzyści. Nie analizując dokładniej zakresu osiągniętych korzyści omówimy w skrócie niezbędne czynności montażowe, jakie należy wykonać w samochodach podczas wymiany...
 • ... ich ogólny charakter będzie podobny.
  Na tle powyższych uwag, można
  w skrócie przedstawić podstawową metodę badawczą zastosowaną w pracy [4]. Sprowadza się...
 • ... dość skomplikowaną drogę. Czuwa nad tym Centralny Ośrodek Dyspozycji Zbytu, w skrócie CODZ - przedsiębiorstwo należące do Zjednoczenia Gospodarki Rybnej. CODZ przyjmuje rybę...
 • ... tzw. programu rekonstrukcji i modernizacji floty (Fleet Rehabilitation ond Modernization - w skrócie FRAM). Program ten przewiduje unowocześnienie 163 niszczycieli oraz 400 innych...
 • ... osnowa realizacyjna jest zagęszczona punktami osnowy szczegółowej. Realizacyjna osnowa lokalizacyjna (w skrócie osnowa lokalizacyjna) zakładana jest w celu wyznaczenia w terenie położenia...
 • ... to został nazwany w implementacji mianem System Analizy Sytuacji Kryzysowych (w skrócie SASK).  Informacje szczegółowe:

  Poziom 1 - PKM - systemy techniczne:
  PKMS - hutnictwo...
 • ... tego względu, iż są one zastrzeżone patentami i stanowią tajemnicę. w skrócie można powiedzieć, że istotą nowego narzędzia jest wykorzystanie wysokich ciśnień...
 • ... tys. zł rocznie i 42 tys. zł w zawodach - powiedzmy w skrócie - deficytowych, bądź innymi słowy - przy pracach szczególnie przydatnych dla gospodarki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego