Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w porozumieniu
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... informuje Krzowski. Zgodnie z prawem, komendanta powiatowego powołuje komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Na stanowisko komendant wojewódzki zaproponował Galicę. Kandydatura ta...
 • ... dowodził, że Rywin nie był sam i na pewno działał w porozumieniu z Robertem Kwiatkowskim.
  Teraz Nałęcz zwrócił większą uwagę na ścisłą...
 • ... przyczyn wypadku przy pracy.
  § 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, wzór...
 • ... chwili wydania zwierzęcia.
  Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane
  w porozumieniu z właściwymi ministrami może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi...
 • ... samym przekazanie pieniędzy na realizację ustaleń z lekarzami rodzinnymi, skupionymi w Porozumieniu Zielonogórskim. W skali całego kraju porozumienie ma kosztować fundusz ponad...
 • ... określoną w odrębnych przepisach.
  § 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
  w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi...
 • ... życia ludzkiego lub mienia.
  § 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia...
 • ... publicznej i szczególnie ważnych, których listę miała ustalić Rada Ministrów w porozumieniu ze związkami zawodowymi, dyrektor miał być powoływany i odwoływany przez...
 • ... bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
  § 4. Właściwy inspektor pracy
  w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby...
 • ... kwietnia 1943 roku w Chełmie nad Nerem, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i idąc na rękę okupantom hitlerowskim, brał...
 • ... gen. Jan Henryk Dąbrowski, jeden z najbardziej wsławionych dowódców Insurekcji. W porozumieniu z Agencją zaproponował raz jeszcze rządowi francuskiemu utworzenie legionów polskich...
 • ... elekcyjnym), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego ruszenia poza granice...
 • ... zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami.
  § 2. Za wady, które nie zostały uznane...
 • ... którzy protestowali przeciw obniżeniu stawek na leczenie - twierdzą lekarze skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że wszystkie zapisy porozumienia są aktualne...
 • ... Gęsicki zapewnia, że organy założycielskie szkół zawodowych, czyli starostwa powiatowe "w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i po uwzględnieniu aspiracji edukacyjnych miejscowej...
 • ... się przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań.

  Postanowienia końcowe
  § 62
  1.
  W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe...
 • ... z Vicenzy.
  Realizacja tego wniosku powierzona została Sekretariatowi Episkopatu Polski
  w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Chorwacji.
  (Miło mi przy tej okazji podzielić...
 • ... pokrzywdzonej - tłumaczy policjant. - Podobną sprawą zajmowaliśmy się w sierpniu. Kobieta w porozumieniu z policją negocjowała wysokość okupu. Podczas rozmowy z bandytami żądaną...
 • ... 4 Ramowego regulaminu ).
  Wybory do organów samorządu mieszkańców zarządzają —
  w porozumieniu z właściwymi komitetami FJN — miejskie (dzielnicowe) rady narodowe. Członków...
 • ... korytarzu, tuż za kordonem stoczniowców robiących przejście. Istotnie, idą! Wjechali w porozumieniu z Prezydium MKS inną bramą, by uniknąć nieprzyjemnej, choć nader...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2021!

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021!

Pobierz e-book i bądź na bieżąco!

Zakamarki młodej polszczyzny.

Nie przegap swoich promocji i zniżek!
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. G. Daimlera 2. Dane mogą być udostępniane na rzecz PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o. oraz ePWN sp. z o.o. w celu ułatwienia Użytkownikowi założenia konta w serwisie tych spółek. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym przysługujących prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyślij

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI "MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2021"!