Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumienie
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Zakładano, że do roku 1996 zostaną opracowane "lokalne Agendy 21" w porozumieniu z lokalną społecznością. W warunkach polskich jest to sprawa kreowania...
 • ... się w trzech tomach, sporządził katalog wotów. W 1954 r., w porozumieniu z Kurią Biskupią, zorganizował w Kawnicach jubileusz 300-lecia kultu...
 • ... o PSP, komendantów powiatowych powołuje spośród oficerów PSP komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostwem. W powiecie nowotarskim starostwo nie wypowiedziało się dotąd...
 • ... po prostu lubi wypić.
  JAG

  Protest lekarzy
  Wrocław Lekarze zrzeszeni
  w Porozumieniu Zielonogórskim rozpoczną protest - domagają się realizacji porozumienia z ministrem zdrowia...
 • ... wyłudzenie; jeżeli zagarnięcie mienia dopuściło się dwóch lub więcej sprawców w porozumieniu, sąd przyjmuje za podstawę oceny prawnej czynu ogólną wartość zagarniętego...
 • ... braku możliwości rozegrania regat zgodnie z kalendarzem, zarząd SFP DN w porozumieniu z organizatorem podejmie decyzję o rozegraniu regat rezerwowych.

  7) Imienne...
 • ... jakości. Odpowiednie rozporządzenie może wydać minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia (art. 86, ust. 2...
 • ... wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
  § 2. Pracodawca
  w porozumieniu z zakładową organizacją związkową może ustalić stanowiska, na których dopuszcza...
 • ... pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca dokonuje takich ustaleń w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę, w trybie...
 • ... mowa w pkt. 1.
  § 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia...
 • ... jedenastej spotkasz przy trapie jakąś damę, która ci oznajmi, że w porozumieniu z agentem przyjechała obejrzeć nasz statek. Przyprowadzisz ją pod drzwi...
 • ... stwarzały ryzyko odcięcia wyprawy od powierzchni (woda stale przybierała) postanowiono w porozumieniu z powierzchnią - zostawić zwłoki, a wyprowadzić na powierzchnię żywych, którym...
 • ... się do sumy, którą określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami.
  § 2. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy wypadku...
 • ... podziękować dyrektorowi szkoły w Wyszkowie panu Ireneuszowi Kowalskiemu. Pan Dyrektor w porozumieniu z władzami gminy udostępnił nam całą szkołę za symboliczną opłatę...
 • ... Miller, Lech Nikolski, Włodzimierz Czarzasty, Robert Kwiatkowski, działając wspólnie i w porozumieniu, w lipcu 2002 r. złożyli za pośrednictwem Lwa Rywina propozycję...
 • ... PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od ich udokumentowania.
  3.
  W porozumieniu z osobą wnioskującą zawarcie umowy określana jest suma ubezpieczenia, stanowiąca...
 • ... także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i działania "wspólnie i w porozumieniu" z Kurpiewskim jako właścicielem spółki AHU Kurpie, oraz udzielania mu...
 • ... mieszkaniu wynajmowanym osobom obcym.

  Rozdział III
  § 15. Postanowienia końcowe
  1.
  W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe...
 • ... do obserwacji astronomicznych,
  Obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi od wielu miesięcy,
  w porozumieniu z astronomami radzieckimi, badania umożliwiające ścisłe wyznaczenie położenia pewnych gwiazd...
 • ... pracy

  Art. 237[15]. § 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego