Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumienie
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... informuje Krzowski. Zgodnie z prawem, komendanta powiatowego powołuje komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Na stanowisko komendant wojewódzki zaproponował Galicę. Kandydatura ta...
 • ... dowodził, że Rywin nie był sam i na pewno działał w porozumieniu z Robertem Kwiatkowskim.
  Teraz Nałęcz zwrócił większą uwagę na ścisłą...
 • ... przyczyn wypadku przy pracy.
  § 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, wzór...
 • ... chwili wydania zwierzęcia.
  Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane
  w porozumieniu z właściwymi ministrami może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi...
 • ... samym przekazanie pieniędzy na realizację ustaleń z lekarzami rodzinnymi, skupionymi w Porozumieniu Zielonogórskim. W skali całego kraju porozumienie ma kosztować fundusz ponad...
 • ... określoną w odrębnych przepisach.
  § 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
  w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi...
 • ... życia ludzkiego lub mienia.
  § 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia...
 • ... publicznej i szczególnie ważnych, których listę miała ustalić Rada Ministrów w porozumieniu ze związkami zawodowymi, dyrektor miał być powoływany i odwoływany przez...
 • ... bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
  § 4. Właściwy inspektor pracy
  w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby...
 • ... kwietnia 1943 roku w Chełmie nad Nerem, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i idąc na rękę okupantom hitlerowskim, brał...
 • ... gen. Jan Henryk Dąbrowski, jeden z najbardziej wsławionych dowódców Insurekcji. W porozumieniu z Agencją zaproponował raz jeszcze rządowi francuskiemu utworzenie legionów polskich...
 • ... elekcyjnym), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego ruszenia poza granice...
 • ... zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami.
  § 2. Za wady, które nie zostały uznane...
 • ... którzy protestowali przeciw obniżeniu stawek na leczenie - twierdzą lekarze skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że wszystkie zapisy porozumienia są aktualne...
 • ... Gęsicki zapewnia, że organy założycielskie szkół zawodowych, czyli starostwa powiatowe "w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i po uwzględnieniu aspiracji edukacyjnych miejscowej...
 • ... się przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań.

  Postanowienia końcowe
  § 62
  1.
  W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe...
 • ... z Vicenzy.
  Realizacja tego wniosku powierzona została Sekretariatowi Episkopatu Polski
  w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Chorwacji.
  (Miło mi przy tej okazji podzielić...
 • ... pokrzywdzonej - tłumaczy policjant. - Podobną sprawą zajmowaliśmy się w sierpniu. Kobieta w porozumieniu z policją negocjowała wysokość okupu. Podczas rozmowy z bandytami żądaną...
 • ... 4 Ramowego regulaminu ).
  Wybory do organów samorządu mieszkańców zarządzają —
  w porozumieniu z właściwymi komitetami FJN — miejskie (dzielnicowe) rady narodowe. Członków...
 • ... korytarzu, tuż za kordonem stoczniowców robiących przejście. Istotnie, idą! Wjechali w porozumieniu z Prezydium MKS inną bramą, by uniknąć nieprzyjemnej, choć nader...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego