Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumieniu
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się członka komitetu samorządu podejmuje prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej w porozumieniu z miejskim (dzielnicowym) komitetem FJN ($ 39, pkt. 3 i 4...
 • ... o zamiarach zwolnienia 30 tys. nauczycieli. "Cały naturalny ruch kadrowy - w porozumieniu ze wszystkimi sześcioma nauczycielskimi związkami zawodowymi i kuratorami - obliczany jest...
 • ... alarmowego w chronionym obiekcie potrafimy zapewnić 24 godzinną asystę ochronną.
  W porozumieniu z właścicielem obiektu zabezpieczamy uszkodzone drzwi, okna oraz powiadamiamy policję...
 • ... nawet prezesa zarządu twej firmy, a odźwierny da ci znać, w porozumieniu z sekretarką, że oto możesz spodziewać się niespodziewanej kontroli.

  8...
 • ... jeśli upoważni je do tego miejska (dzielnicowa) rada narodowa, działając w porozumieniu z właściwym komitetem FJN ($ 31, pkt. 4 Ramowego regulaminu ).
  Wybory...
 • ... mięsa dla ludności cywilnej. Funkcję tę przejął Miejski Zakład Aprowizacyjny w porozumieniu z dyrekcją rzeźni.
  Od połowy września obiekty tej części miasta...
 • ... 14

  INFORMACJA!
  PORION - NA RATY - PORION
  SZANOWNI PAŃSTWO:
  Firma nasza
  w porozumieniu z Megabankiem uruchomiła system kredytowania swoich ABONENTÓW.
  Każdy towar z...
 • ... pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca dokonuje takich ustaleń w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę, w trybie...
 • ... lub nawet dwa dni.
  Miałem niemal pewność, że Kuryłło działał
  w porozumieniu z wysłannikiem Konrada von Haubitz. Wskazując nam miejsce, gdzie znajdowała...
 • ... prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
  § 3.
  W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe...
 • ... w liście do mnie wspominał po latach: "Natychmiast po zgonie, w porozumieniu z Sylwinem Strakaczem i za aprobatą siostry zmarłego, Antoniny Wilkońskiej...
 • ... Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Prezydent
  w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego...
 • ... w zasadzie, iż komitet samorządu zamiast powoływać określoną komisję może w porozumieniu z zainteresowaną organizacją społeczną, działającą w osiedlu (obwodzie), powierzyć jej...
 • ... się giełda samochodowych części zamiennych. Jej organizatorem są przedsiębiorstwa uczestniczące w Porozumieniu Terenowo-Branżowym Transportu Samochodowego w Warszawie. Na giełdzie będzie można...
 • ... przenoszono do domu starców, jego opiekun prawny Horst Fadrich postanowił w porozumieniu z synem i córką byłego żołnierza zwrócić płótno do Polski...
 • ... że w 1832 r. Lelewel przygotowywał nowe powstanie w Polsce w porozumieniu z węglarstwem międzynarodowym. Tymczasem jednak w stosunkach z Namiotem Powszechnym...
 • ... o akcjach przeciw karnym SS rekwirującym bydło we wsiach - partyzanci w porozumieniu z gospodarzami wyprzedzali ekspedycję, uprowadzali wcześniej bydło w lasy, które...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego