Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-porozumieniu
Znaleziono 197 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... specyficzne rozwiązania. Ich fundamenty muszą powstać w rządowych gabinetach, ale w porozumieniu z największymi grupami społeczeństwa.

  - Czyli w pierwszej kolejności ze związkami...
 • ... oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa...
 • ... od końca terminu rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa wydanym w porozumieniu z właściwymi ministrami.
  Art. 573. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia...
 • ... i M. Chojeckiego oskarżonych o to, że działając wspólnie i w porozumieniu zabrali w celu przywłaszczenia na szkodę Powszechnej Agencji Handlowej powielacz...
 • ... pojazdy. Zagadnienie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez takie silniki jest skodyfikowane w Porozumieniu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które sporządzone w Genewie...
 • ... Polskich Zakładów Optycznych (dawniej H. Kolberg i S-ka) działających w porozumieniu ze znaną francuską firmą ...Optique et Precision de Levallois... (OPL...
 • ... i urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3.
  W porozumieniu z ubezpieczającym TUiR "WARTA" S.A. ustala wartość rzeczywistą oraz...
 • ... 2. Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i...
 • ... oraz podział czystego zysku podlegały zatwierdzeniu przez właściwego ministra branżowego w porozumieniu z ministrem skarbu. Z osiągniętego zysku przedsiębiorstwa mogły powiększać swój...
 • ... obywatelom. O tworzeniu specjalnych ośrodków decydować powinny raczej władze gmin w porozumieniu z gminnymi poradniami zdrowia psychicznego - powiedział nam Ryszard Hoffman.
  MAGDA...
 • ... stosunku do osób przebywających w zakładach karnych lub zakładach poprawczych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze rozporządzeń...
 • ... rolę zwłaszcza w kształtowaniu polityki walutowej, którą ustala rząd, ale w porozumieniu z radą.
  Rozmawiali Mirosław Cielemęcki
  i Krzysztof Gołata


  WIRTUALNY BLIŹNIAK...
 • ... fizycznej, prawnej albo innej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w porozumieniu z innymi osobami, zagarnia mienie tej osoby lub jednostki, nabywców...
 • ... w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Centrum, min. Marka Pola, w porozumieniu z ministrami branżowymi, ale bez zasięgnięcia opinii MSP.
  Pod koniec...
 • ... na wyjście z impasu - wyjaśnia rzecznik. - Resztę muszą załatwić banki w porozumieniu z przedsiębiorstwem. Musi powstać akceptowalny program naprawy. Musi też być...
 • ... 1, 2 i 5.
  § 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
  w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia...
 • ... Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
  Art. 955. Testament szczególny traci moc z...
 • ... życie ptaków. Nagrane filmy są później wykorzystywane do celów naukowych. W porozumieniu z ornitologami postanowiliśmy udostępnić obraz z kamer warszawiakom. Takie podglądanie...
 • ... nieprzypadkowo dobrana przez studenta zgodnie z własnymi dodatkowymi zainteresowaniami ale w porozumieniu z konsultantem, co ma zapobiec zbytniemu rozproszeniu i chaotyczności wyboru...
 • ... utworzenia partii zgłosili niemieccy postkomuniści z Partii Demokratycznego Socjalizmu (PDS) w porozumieniu z podobnymi ugrupowaniami z Włoch, Francji, Austrii, Czech i kilku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego