Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-praktyce
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wszystkie towary partycypują w jednakowym stopniu w finansowaniu kosztów funkcjonowania. W praktyce mamy jednak często do czynienia z towarami bardziej i mniej...
 • ... ustawa określa ilość "przyznawanych" punktów karnych aż na pięć, co w praktyce oznacza, że "notoryczny" - pięciokrotnie przyłapany deptakowy kierowca musi w Nowym...
 • ... nie tylko z wyboru, nie jako postawa, lecz zakorzeniony silnie w praktyce kompozytorskiej
  w twórczości religijnej, także mszalnej, rodzaj archetypu. Przyczynił się...
 • ... na słupach wysokiego napięcia lub robić "podpinki" do sąsiadów... Ginger w praktyce Chociaż takiego pojazdu jak Ginger w polskich przepisach nie ma...
 • ... że jest to wybór subiektywny) etyczne aspekty związane ze stosowaniem w praktyce diagnostycznej (przede wszystkim) testów psychologicznych. O ile postępowanie badawcze psychologa...
 • ... zapotrzebowanie H2O2 wynosi 1,3kg czystego nadtlenku na 1kg CN. W praktyce zużycie jest znacznie większe: przy dużym stężeniu cyjanków należy dać...
 • ... sposoby oczyszczania poszczególnych grup ścieków z procesów galwanicznego pokrywania metali. W praktyce występuje kilka grup ścieków równocześnie. Ścieki w każdym ciągu mogą...
 • ... wyroku sądu, pozbawiać własności, a nawet mordować w publicznych egzekucjach.
  W praktyce oznaczało to fizyczną likwidację przywódczej warstwy narodu: inteligencji miejskiej, ziemiaństwa...
 • ... W przypadku terenów górniczych i przemysłowych jest to wynik zastosowania w praktyce ustawy zwanej The Native Ressetlement Act z roku 1954, którą...
 • ... za słuszne i uzasadnione, nie ma potrzeby, wyważać otwartych drzwi. W praktyce jednak sprawa ta przedstawia się nieraz inaczej.
  Na przykład w...
 • ... przeważającej mierze w sposób subiektywny przez lekarza (w miarę nabytych w praktyce zawodowej doświadczeń), na podstawie występujących objawów. Poszczególne symptomy tworzą razem...
 • ... matematyczne odpływu ze zlewni niekontrolowanych nie są jeszcze często stosowane w praktyce inżynierskiej, jednak dynamiczny rozwój metod modelowania, jak i coraz większe...
 • ... także od szeroko pojętej demokratyzacji kraju oraz od jej ugruntowania w praktyce i świadomości społecznej. Wybrani w autentycznym głosowaniu uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu...
 • ... którzy we współpracy z naszym Laboratorium Badawczym przygotowywali i sprawdzali w praktyce najskuteczniejsze mieszanki olejków do masażu dobierane do potrzeb pacjentów. Seria...
 • ... a najmniejsza działka na skali termometru, wynosząca 0,20C, umożliwia w praktyce odczyt z dokładnością do 0,10C (rys. 2.5.4...
 • ... że korupcjogenne są nie tyle same przepisy, ile praktyka. A w praktyce niektórzy oferenci mają wcześniejszy dostęp do szczegółowych informacji o przedmiocie...
 • ... które odniosły sukces w działalności internetowej. Co najcenniejsze, pokazali jak w praktyce spożytkować doświadczenia rynkowych potentatów. Informacja, wygoda, indywidualizacja - to tylko niektóre...
 • ... mogę stracić szacunek do siebie.
  Problem polega na tym, że
  w praktyce wybór nie jest taki oczywisty. Zawsze możesz znaleźć okoliczności łagodzące...
 • ... dotyczącymi pojęcia prawdopodobieństwa, którego rola w prawach statystycznych i bezpośrednio w praktyce ludzkiej - zwłaszcza w technice - nie ulega wątpliwości. Wbrew twierdzeniom niektórych...
 • ... wybieramy co roku najlepsze polskie rozwiązanie techniczne, które znalazło zastosowanie w praktyce. Jego autor lub autorzy otrzymują tytuł Mistrza Techniki. Organizatorami konkursu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego