Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-tryby
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Fakt, że jest to synteza literatury, nie wyklucza prowadzenia wywodu w trybie analitycznym. Niektórym pisarzom i niektórym najwybitniejszym utworom zostały poświęcone całe...
 • ... od niego przysięgę.
  Art. 59. W razie niepowołania Rady Ministrów
  w trybie Art. 58, Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego...
 • ... komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej, powołani w trybie Art. 57-62.
  2. W razie niepowołania wiceprezesa Rady Ministrów...
 • ... 1. W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy...
 • ... związkowych.
  § 3. Jeżeli nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań
  w trybie określonym w § 1 i 2, rokowania mogą być prowadzone przez...
 • ... lub 98, wygląda to tak: przycisk start, zamknij, uruchom ponownie w trybie MS DOS.
  Za pomocą komendy DATE ustaw datę na 99...
 • ... pracy 2. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika. 3. Prawo zwolnienia w trybie natychmiastowym przez pracodawcę; przez pracownika. 4. Zwolnienia od pracy i...
 • ... w którym aktualnie się nie znajdujemy.
  Kluczem podczas wprowadzania danych
  w trybie ręcznym jest takie ustawienie GPSu, by zarówno wprowadzona przez nas...
 • ... Dlatego gdy prawica wróciła do władzy w 1997 r., musiała w trybie nie cierpiącym zwłoki zainicjować nową falę reform i przekształceń, z...
 • ... tym rozdziale:
  - Tworzenie nowego dokumentu
  - Opis poszczególnych elementów ekranu widocznych
  w trybie redagowania rozdziału
  - Kilka fundamentalnych zasad wpisywania tekstu
  - Wszystko o poruszaniu...
 • ... w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
  § 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież...
 • ... pracy.
  § 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się,
  w trybie przewidzianym w art. 77[1]-77[3], wysokość oraz zasady...
 • ... kanałowe/4 kanałowe nagrywanie cyfrowego dźwięku PCM
  Kolorowy wizjer
  Filmowanie
  w trybie SP/LP
  Twórcze, cyfrowe funkcje (9 rodzajów)
  Cyfrowy tryb filmowania...
 • ... Oznacza to, że zanim zaczniesz pisać tekst (co jest możliwe w trybie edycji), będziesz musiał przekopać się przez tryb wyboru oraz tryb...
 • ... myszą przycisk na pasku narzędzi (ten sposób działa
  nie tylko
  w trybie edycji, ale i w trybie hierarchii dokumentu).

  W trybie podglądu...
 • ... stąd kosztów. Orzekanie i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym.
  Art. 267. W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę...
 • ... sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
  § 3. W przypadku...
 • ... ten sposób działa
  nie tylko w trybie edycji, ale i
  w trybie hierarchii dokumentu).

  W trybie podglądu strony grafika może być poddawana...
 • ... L_TRESC.
  2. Naciskaj [Enter] tyle razy, aż znajdziesz się
  w trybie edycji pierwszego rozdziału Twojego nowego dokumentu (jeśli wola, po drodze...
 • ... strony postępowania administracyjnego (nie będące podmiotami gospodarczymi) mogą wnieść odwołanie w trybie administracyjnym. Należy wątpić, czy taki rzeczywiście był zamiar ustawodawcy, zważywszy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego