Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w-tryby
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... toczył się na przełomie 1964 r. i 1965 r. Sąd w trybie doraźnym orzekł drakońskie kary. 44-letniego Wawrzeckiego, dyrektora Warszawskiego Przedsiębiorstwa...
 • ... i jej kontrola u chorych, którzy są przyjmowani do szpitala w trybie nagłym i wymagają natychmiastowej interwencji, jest zadaniem trudnym, zwłaszcza jeżeli...
 • ... nie są niestety "manną" spadającą z nieba. Każdy nowozatrudniony pracownik, w trybie "solidarnościowego" podziału pracy, kosztuje podatnika francuskiego 120 tys. franków rocznie...
 • ... siedzibą w Malborku, połączonej z Krajową Spółką Cukrową S.A., w trybie art. 492 § I pkt 1) k.s.h.
  1. Wykaz...
 • ... nie widział i nie słyszał. Gdyby wykładowca wytłumaczył jej wszystko w trybie przypuszczającym (szeptała do siebie wzburzona policjantka), pytając ją co chwila...
 • ... kreowane przez nie instrumenty finansowe (tj. polisy ubezpieczeniowe) są uruchamiane w trybie warunkowym, tzn. w momencie, gdy powstanie zjawisko ściśle sprecyzowane w...
 • ... uważa się za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w trybie przewidzianym w niniejszym kodeksie"; według art. 7 kod. cyw.: "Jeśli...
 • ... Pamiętam, że przy okazji służby wojskowej zamierzałem dokończyć szkołę średnią w trybie zaocznym i dlatego poprosiłem tego surowego oficera o skierowanie mnie...
 • ... i nie rozważał przy tej okazji problemu sukcesji. Dodał jedynie w trybie moralizatorskim, że nieszczęście takowe Pan Bóg na Kościół zesłał przez...
 • ... wotum zaufania dla tego Rządu lub nie uchwali wotum nieufności w trybie Art. 66 ust. 4, Prezydent rozwiązuje Sejm.
  Art. 63. Prezes...
 • ... do właściwego organu administracji państwowej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
  Art. 252. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje...
 • ... Patrz strona trzydziesta druga, ostatnie słowo Nell.
  Przymiotnik? Czy czasownik
  w trybie rozkazującym?
  Oto ostatnie pytanie na zakończenie nauki.
  Pour mon meilleur...
 • ... Ze śmigłowca dałoby się zapanować nad otwartym terenem, ale poderwani w trybie alarmowym policjanci z Grudziądza i Świecia mogli jedynie pomarzyć o...
 • ... rozpoczął. Zajęcia na obu odbywać będą się w Zakopanem, także w trybie wieczorowym.
  Chętni na studia administracji samorządowej mogą składać papiery do...
 • ... kontuzji Sebastiana Cimiroticia trener Bojan Prasnikar zdecydował się na powołanie w trybie awaryjnym innego napastnika, Ermina Rakovicia.

  Kontuzja Kirklanda
  LIVERPOOL
  Pech nie...
 • ... po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym przez inne zakłady - w trybie art. 23 kodeksu pracy - mają prawo do nieodpłatnego nabycia należących...
 • ... 7.) w zamierzeniu jego twórcy, będzie stanowił. Oczywiście przyjmuję tu, w trybie idealizującym, iż teoria psychologiczna, o której mowa, jest teorią naukową...
 • ... sprawach o niektóre wykroczenia. Od 7 marca do 31 maja w trybie przyspieszonym przed kolegium ds. wykroczeń odpowiadali nietrzeźwi kierowcy, do 8...
 • ... każdemu przemieszczeniu kursora towarzyszy zapalenie punktów, przez które kursor przeszedł;
  -
  w trybie gaszenie każde przesunięcie kursora powoduje gaszenie punktów, przez które przeszedł...
 • ... pomiarowych zgodnie z założonym modelem. Ta opcja pracy jest wykorzystywana w trybie pracy on-line.
  Procedury, które nie są funkcjami przeciążonymi, mają...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego