Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
współuczestnictwo
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pracowników.
  Immanentną i pierwszoplanową składową przewodzenia jest stymulowanie podwładnych do
  współuczestnictwa w osiąganiu celów organizacji.
  Mechanizm stymulacji opiera się na wiązaniu...
 • ... miała zastąpić krytykowaną ustawę z 1990r. W projekcie zapisano rozszerzenie współuczestnictwa i współdecydowania pracowników o prywatyzacji "ich" zakładu pracy poprzez zagwarantowanie...
 • ... dąży do szczęścia i wspólnej pomyślności, tylko do braterstwa i współuczestnictwa w niepowodzeniach. Spaja ją więź współczucia i cierpienia.

  marek@kosmos...
 • ... organizatorskie SZJ w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest działaniem złożonym, wymagającym szerokiego współuczestnictwa załogi oraz uwzględniającym ujęcia: organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne. Jak...
 • ... rząd podjął pracę nad zmianami ustawy prywatyzacyjnej w kierunku rozszerzenia współuczestnictwa pracowników w procesie prywatyzacji oraz przyznania na określony czas organom...
 • ... pokutuje. Powód jest prosty: ludziom w dzisiejszej Polsce brakuje poczucia współuczestnictwa. Mamy za to do czynienia ze społeczną biernością. Najjaskrawszy tego...
 • ... o przedsiębiorstwie był kompromisem o charakterze korporatystycznym. Zakładał budowę kapitalizmu współuczestnictwa, co wydawało się niesprzeczne z polską tradycją kulturową, opartą z...
 • ... istnienie "na obecnym etapie" gwarantowane jest istnieniem naszego przeciwnika, waszym współuczestnictwem w sporze. Bez was, chociażby bez fikcji waszego istnienia, nasze...
 • ... także wobec społeczeństwa polskiego. Nadawało to sprawie polskiej nowe zabarwienie: współuczestnictwem w walkach na jedynym wówczas czynnym froncie Anglosasów w Europie...
 • ... swojej książce o Dostojewskim. Perspektywy, jakie się otwierają przed permanentnym współuczestnictwem wątpienia i wiedzy, biegną dość równolegle do konsekwencji dwoistości pragnień...
 • ... języka, wciąż powoduje zahamowania literatury w śmielszym i bardziej bezpośrednim współuczestnictwie w rozwoju nowej polszczyzny, która odpowiadałaby potrzebom i komplikacjom współczesności...
 • ... tu nie tylko o pracę. Edward Gierek wspomniał również o współuczestnictwie "...w szerokich kręgach społecznych w podejmowaniu i w urzeczywistnianiu decyzji...
 • ... mowa tylko o wzajemnej lojalności, o wypełnianiu obowiązków, o twórczym współuczestnictwie w ratowaniu pogrążonego w niebywałym kryzysie kraju. Naszego kraju, proszę...
 • ... Karalne jest natomiast - tak jak w latach trzydziestych i sześdziesiątych - współuczestnictwo w samobójstwie: ((...)).

  Karalność w tym wypadku wynika z interpretacji samobójstwa...
 • ... być: modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa - wysłuchanie koncertu, a może współuczestnictwo, było czasem refleksji przy dźwiękach pieśni wielkopostnych. Post - ks. Krzysztof...
 • ... w ostatniej księdze Emila, takie kształcenie dziewcząt, które umożliwiłoby im współuczestnictwo w kulturze i przygotowało do zadań obywatelsko-patriotycznych. W edukacji...
 • ... studentów, trzepnąć legitymacją partyjną i przyznać, że się źle wybrało. Współuczestnictwo (i to od początku) w Komitecie Helsińskim, kiedyś nieformalnym i...
 • ... duchową obłudę? Marcin Król - szlachetnością uczuć. Pisał:

  Inaczej uzasadniał swoje
  współuczestnictwo w zbiorowych manifestacjach patriotyzmu Andrzej Kijowski. Pisał:

  Czyżby zatem strach...
 • ... Sąd kasacyjny postanowił, iż przywódca Libii Muammar Kadafi, oskarżany o współuczestnictwo w zamachu na francuski samolot w 1989 r., nie może...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego