Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w tym momencie jest ważna.
  Dla każdego dziecka miłość rodziców
  wyraża się poświęconym mu czasem i uwagą rzeczywistą, realną, tą na co...
 • ... niezwykle szerokie i różnorodnie się manifestuje. W malarstwie gestu np. wyraża się jeszcze nieśmiało odruchowym zapisem grafologicznym osobowości ludzkiej, w malarstwie materii...
 • ... ze zdumieniem na mówiącego.
  - Co to ma znaczyć? Niech pan
  wyraża się jaśniej. - To ma znaczyć, że jesteśmy w stanie umożliwić panu...
 • ... przystosowania omawianych usług do oczekiwań i zmieniających się potrzeb odbiorców wyraża się wysoki poziom innowacyjności programu wielofunkcyjnego monitoringu oceanograficznego.
  Program, o którym...
 • ... wartość czysta (netto) majątku, czyli kapitału własnego.
  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw
  wyraża się produktem, który drogą sprzedaży zamienia się na pieniądze. Produkt pracy...
 • ... chodzi o to, by przy "powszechnych żądzach posiadania", w których "wyraża się żywiołowa potrzeba życia i użycia", jeżeli nie chcemy mieć stałej...
 • ... Polsce, że nie należy traktować tego tańca jako sport, co wyraża się m.in. przez robienie samych powerów i brak taneczności.
  Crazy...
 • ... standardami w nich obowiązującymi, podczas gdy wpływ grup odniesienia negatywnego wyraża się w odrzuceniu przez jednostkę ich standardów i świadomym dążeniu do...
 • ... pytanie: czym jest dojrzałość chrześcijańska? Albo inaczej: poprzez jaki czyn wyraża się w sposób najbardziej adekwatny siła dojrzałości chrześcijańskiej? Czy może poprzez...
 • ... teoretycznie i programowo - byłoby to już może za dużo.
  Pan
  wyraża się w tak wielu dyscyplinach plastycznych: malarstwie, rzeźbie i grafice. Czy...
 • ... świętymi, Kościół nie byłby im potrzebny.
  Obecność Jezusa w Kościele
  wyraża się w sakramentach. Kolejni Jego następcy papieże kontynuują wraz z całym...
 • ... Bohaterka – porte-parole Hoffmanowej – w liście do przyjaciółki wyraża się np. bardzo ciepło o Kazimierzu Brodzińskim: „Prawdziwy i godny...
 • ... bezpośrednio masą jądra (ta ostatnia jest zawsze mniejsza). Różnicę tę wyraża się w jednostkach energii, opierając się na zależności (1.2.2...
 • ... napowietrzania 98h. Ścieki napowietrzane są sześcioma walcami klatkowymi. Efekt oczyszczania wyraża się zmniejszeniem BZT5 o 98%, do wartości 2040g tlenu na 1...
 • ... którymi są elementy obiektów w kształcie pręta. Częstotliwość drgań własnych wyraża się zależnością gdzie długość pręta, m, E - moduł sprężystości Younga, gęstość...
 • ... tych jednostek obciążają w ostatecznym rozrachunku odbiorców ich świadczeń, co wyraża się wliczaniem ich w ciężar kosztów bezpośrednich, wydziałowych lub ogólnozakładowych. Warianty...
 • ... w jednym kierunku postępuje to najgłębsze
  dążenie ducha ludzkiego, które
  wyraża się w szukaniu Boga, a zarazem w
  szukaniu - poprzez dążenie do...
 • ... narzędzia i samowiedza poety nad tym narzędziem panującego. Samowiedza ta wyraża się w Pieśniach poprzez dumne deklaracje kreatorskie, we Fraszkach natomiast przyjmuje...
 • ... opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji energia zaś wyraża się wzorem, zatem .

  Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO...
 • ... Do czego zmierzam. Zmierzam do ujęcia mentalności religijnego laika, która wyraża się w tych prądach artystycznych. Nacechowana jest ona poszukiwaniem namiastki, poszukiwaniem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego