Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w tym momencie jest ważna.
  Dla każdego dziecka miłość rodziców
  wyraża się poświęconym mu czasem i uwagą rzeczywistą, realną, tą na co...
 • ... niezwykle szerokie i różnorodnie się manifestuje. W malarstwie gestu np. wyraża się jeszcze nieśmiało odruchowym zapisem grafologicznym osobowości ludzkiej, w malarstwie materii...
 • ... ze zdumieniem na mówiącego.
  - Co to ma znaczyć? Niech pan
  wyraża się jaśniej. - To ma znaczyć, że jesteśmy w stanie umożliwić panu...
 • ... przystosowania omawianych usług do oczekiwań i zmieniających się potrzeb odbiorców wyraża się wysoki poziom innowacyjności programu wielofunkcyjnego monitoringu oceanograficznego.
  Program, o którym...
 • ... wartość czysta (netto) majątku, czyli kapitału własnego.
  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw
  wyraża się produktem, który drogą sprzedaży zamienia się na pieniądze. Produkt pracy...
 • ... chodzi o to, by przy "powszechnych żądzach posiadania", w których "wyraża się żywiołowa potrzeba życia i użycia", jeżeli nie chcemy mieć stałej...
 • ... Polsce, że nie należy traktować tego tańca jako sport, co wyraża się m.in. przez robienie samych powerów i brak taneczności.
  Crazy...
 • ... standardami w nich obowiązującymi, podczas gdy wpływ grup odniesienia negatywnego wyraża się w odrzuceniu przez jednostkę ich standardów i świadomym dążeniu do...
 • ... pytanie: czym jest dojrzałość chrześcijańska? Albo inaczej: poprzez jaki czyn wyraża się w sposób najbardziej adekwatny siła dojrzałości chrześcijańskiej? Czy może poprzez...
 • ... teoretycznie i programowo - byłoby to już może za dużo.
  Pan
  wyraża się w tak wielu dyscyplinach plastycznych: malarstwie, rzeźbie i grafice. Czy...
 • ... świętymi, Kościół nie byłby im potrzebny.
  Obecność Jezusa w Kościele
  wyraża się w sakramentach. Kolejni Jego następcy papieże kontynuują wraz z całym...
 • ... Bohaterka – porte-parole Hoffmanowej – w liście do przyjaciółki wyraża się np. bardzo ciepło o Kazimierzu Brodzińskim: „Prawdziwy i godny...
 • ... bezpośrednio masą jądra (ta ostatnia jest zawsze mniejsza). Różnicę tę wyraża się w jednostkach energii, opierając się na zależności (1.2.2...
 • ... napowietrzania 98h. Ścieki napowietrzane są sześcioma walcami klatkowymi. Efekt oczyszczania wyraża się zmniejszeniem BZT5 o 98%, do wartości 2040g tlenu na 1...
 • ... którymi są elementy obiektów w kształcie pręta. Częstotliwość drgań własnych wyraża się zależnością gdzie długość pręta, m, E - moduł sprężystości Younga, gęstość...
 • ... tych jednostek obciążają w ostatecznym rozrachunku odbiorców ich świadczeń, co wyraża się wliczaniem ich w ciężar kosztów bezpośrednich, wydziałowych lub ogólnozakładowych. Warianty...
 • ... w jednym kierunku postępuje to najgłębsze
  dążenie ducha ludzkiego, które
  wyraża się w szukaniu Boga, a zarazem w
  szukaniu - poprzez dążenie do...
 • ... narzędzia i samowiedza poety nad tym narzędziem panującego. Samowiedza ta wyraża się w Pieśniach poprzez dumne deklaracje kreatorskie, we Fraszkach natomiast przyjmuje...
 • ... opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji energia zaś wyraża się wzorem, zatem .

  Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO...
 • ... Do czego zmierzam. Zmierzam do ujęcia mentalności religijnego laika, która wyraża się w tych prądach artystycznych. Nacechowana jest ona poszukiwaniem namiastki, poszukiwaniem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!