Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i kreowania swojej niezwykłej, jak mi się wtedy wydawało, osobowości. Wyrażało się to, między innymi tym, jak się ubierałam. A ubierałam się...
 • ... widowiskowe walory malowniczo komponowanych obrazów, a dążenie do zadowolenia publiczności wyrażało się niezwykle wartkim biegiem akcji.
  Okazało się oto, że na uznanie...
 • ... kierownicza kadra NZR. Inicjatywę te w pełni poparła Liga Narodowa. Wyrażało się to m. in. w przyjmowaniu zetowców-studentów w jej szeregi...
 • ... się kilka tysięcy ludzi miesięcznie i bardzo wielu z nich wyrażało się pochlebnie o pracy personelu. Staramy się wszyscy - i właściciele, i...
 • ... Przed regulacją (1818-1890) stany ekstremalne były wyraźniej zaznaczone, co wyrażało się amplitudą ok. 120 cm, po regulacji (1890-1952) linia przedstawiająca...
 • ... gdy głosiła radykalne estetycznie hasła, nie wynikała z założenia, które wyrażało się w haśle: "sztuka dla sztuki". W okresie Młodej Polski zaszło...
 • ... z tym seksem to jakaś bzdura.
  Zrobiła minę, w której
  wyrażało się i rozczarowanie, i świadomość wynikającego stąd komizmu; wielkie rozczarowanie to...
 • ... Kadłubka, pierwszego kronikarza Polski.
  PRL był okresem największej celebracji święta.
  Wyrażało się ono w organizowaniu szumnych, hucznych obchodów w zakładach pracy i...
 • ... budżetu na rok 1992 charakteryzowało się większym realizmem i pragmatyzmem. Wyrażało się to m.in. w aprobacie wysokiego deficytu budżetowego. Rząd odrzucił...
 • ... Mamert Stankiewicz był, można powiedzieć, FLAGOWYM kapitanem linii Gdynia - Ameryka. Wyrażało się to w tym, że kandydata na kapitana statku dawano przedtem...
 • ... istotny udział w strukturze zgonów więźniów, co w ostatnich latach wyrażało się odsetkiem wynoszącym blisko 30%. Warto dodać, że w statystyce tej...
 • ... były "chrześcijańskie", a wszelkie ludzkie tęsknoty aspiracje i najsprzeczniejsze interesy wyrażały się w chrześcijańskich symbolach.
  Powstaje pytanie, w czym tkwi kulturotwórcza moc...
 • ... skupione wokół Draže Mihailovića.
  Cele polityczne D. Mihailovića
  wyrażały się w dążeniach do odbudowy władzy króla Piotra II i utworzenia...
 • ... jakich działały obie partie - polska i jugosłowiańska - zachodziły duże różnice. Wyrażały się one we wcześniejszym i dużo szerszym rozwoju ruchu partyzanckiego w...
 • ... będę miał na takie dociekanie ani czasu, ani ochoty. Czy wyrażam się jasno?
  Struycken kiwnął głową, przełknął ślinę.
  - Bierz więc konia, szpiegu...
 • ... roku 1993". - Jestem dziewicą* od momentu mego poczęcia i urodzenia. Wyrażam się nieco filozoficznie, czyż nie? Ale pan jest Niemcem, pan mnie...
 • ... szacunek to przede wszystkim przyznanie drugiemu człowiekowi prawa i możliwości wyrażania siebie. By mógł mówić o tym, co czuje, krzyknąć z bólu...
 • ... jak się zdaje, pozostały "na służbie" integracji grupy.

  Aktywność w
  wyrażaniu siebie przy zachowaniu "porządku treningowego" - oto podstawowa norma tej grupy. Poprzez...
 • ... pozwoliła mi się uwolnić od poczucia jednostronności, jakie odczuwałam w wyrażaniu siebie na planie filmowym. - Angella zmarszczyła czoło. - Czułam się zamknięta, rozumiesz...
 • ... twojego zachowania po pijanemu.
  - Uprzedzam cię, że sposób, w jaki
  wyrażasz się o moim ojcu, nie odpowiada mi do tego stopnia, że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego