Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tym rodzaju chmur występują fragmenty mocniej i słabiej oświetlone, co wyraża się w obserwowanych odcieniach chmur. Najczęściej są zbudowane z kropelek wody...
 • ... iloczyn prosty i nie zawiera reprezentacji pełnosymetrycznej). Energia tego stanu wyraża się więc prostym wzorem i poziom przecina poziom .  2. Rozdzielenie ruchu...
 • ... wielkość średniego przepływu klientów przez system w ciągu godziny szczytu wyraża się wzorem
  Rozwiązanie modelu przedstawionego na stronie 82 na podstawie wyżej...
 • ... już odkształcenie -z1 odpowiadające aktualnej pozycji nogi pa
  z, to
  wyraża się ono wzorem

  W rezultacie, aby siła była równa f ref...
 • ... sprzedażna, k - jednostkowy koszt własny.
  Natomiast ustalenie łącznego wyniku przedsiębiorstwa
  wyraża się działaniem:  gdzie: W - łączny wynik finansowy, Q - sprzedana ilość wyrobów...
 • ... prędkością (...), ma - oprócz pędu - energię, zwaną energią kinetyczną. Energia ta wyraża się związkiem (...). Zwróćmy też uwagę, że rozważane ciało P znajduje się...
 • ... częstości występowania przekroczeń progów węchowej wyczuwalności zanieczyszczeń powietrza. Wielkość tę wyraża się w godzinach odorowych. Opisano zalecaną metodykę odorymetrycznych oznaczeń emisji oraz...
 • ... na sekundę n neutronów o średniej prędkości , to strumień neutronów wyraża się jako ((...)) Strumień neutronów jest związany z całkowitą liczbą rozszczepień w...
 • ... obecność hmg2, wykazały, że u roślin nie poddanych stresom hmg2 wyraża się silnie, np. we włoskach tkanki okrywającej. Włoski (trichomy) u wielu...
 • ... próby podziału światopoglądów na racjonalne i nieracjonalne. W takim podziale wyraża się negatywny stosunek do intuicji jako źródła poznania. Można też wyodrębniać...
 • ... dawna, jak historia osiadłych zwierząt.
  Ścisłe powiązania między organizmami rafowymi
  wyraża się nie tylko w skłonności
  do symbiozy pokarmowej. Ograniczeniem dla formowania...
 • ... i odchyłkami sum przyrostów współrzędnych, zgodnie z rys. 1.45, wyraża się wzorem

  1.14. Podstawowe wiadomości z teorii błędów pomiarów inżynierskich...
 • ... zatem sumaryczny przepływ podstawowy jest stosunkowo duży. Rytm dobowy ablacji wyraża się tylko zasilaniem z najniższych części lodowca, jest więc znacznie słabiej...
 • ... pisarskiego Żychiewicza. Mam na myśli jego wizję chrześcijaństwa, katolicyzmu, Kościoła. Wyraża się to czasem wprost w słowie dyskursywnym, częściej poprzez kreację literacką...
 • ... Avonu! To produkty, z którymi nasze Klientki szaleją. Sprzedaż Ulubieńców wyraża się w ogromnych liczbach. Właściwie same się sprzedają. Teraz znajdziesz je...
 • ... Izraela, jego wojskową potęgę, jego nerwowość i napięcie - we wszystkim wyraża się bez słów: nigdy więcej Shoah".

  "Religia Holocaustu" jest też głównym...
 • ... niż do akceptacji siebie przez samego siebie. Połowiczny sposób istnienia wyraża się też w tym, że nie uruchamiamy wielu naszych możliwości. Wypieramy...
 • ... natleniająca aeratora wynosi 79kg tlenu na 1h, a ekonomia natleniania wyraża się wskaźnikiem 1,95kg tlenu na 1kWh. Do oddzielenia osadu służą...
 • ... Hongkongu i zna tajfuny odwiedzające te strony z zadziwiającą stałością - wyraża się o tych klęskach żywiołowych z taką niefrasobliwą czułością, jak dumny...
 • ... dochodu narodowego - można przypuszczać, że utrzymał się ten sam trend. Wyraża się to w odsetkach liczby zatrudnionych w przemyśle oraz w odsetkach...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego