Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w zorganizowaną i uporządkowaną dla niego całość. Odziaływanie sygnału inicjującego wyraża się w zmianie tego, co niepoznawalne, jedynie ilościowe, w to, co...
 • ... utratę zaufania do siebie. Tak być nie powinno. Burmistrz Boguszowa wyraża się w ten sposób o Mirosławie Potapowiczu, komendancie tutejszej Straży Miejskiej...
 • ... nie był zdecydowany. Pierwsze pismo do "Polservisu" mówiło, że nie wyraża się zgody, po dwóch miesiącach zmieniono zdanie wyrażając zgodę na... przedłużenie...
 • ... tylko z tego.
  Jedno z naukowych (i politycznych) przesłań programu
  wyraża się w ukazaniu wielowiekowego współżycia Polski z sąsiadami, jej kultury z...
 • ... Nazaretanek. Prawdopodobnie w tych uparcie wracających obrazach wspólnoty poprzez dzieciństwo wyraża się moja tęsknota do przywrócenia, do apokatastasis, czy też do zaczynania...
 • ... jakościowego w badaniu i kształtowaniu przedmiotów
  W zasadach podejścia jakościowego
  wyraża się najogólniej wzgląd badawczy kwalitologii. W najszerszej interpretacji to podejście obejmuje...
 • ... mi swoje. Przecież mi tłumaczył, jemu nie o papierosa chodzi. Wyraża się, ma nadzieję, dość jasno. Potrzebne mu są ze trzy, no...
 • ... się więc historycyzm o mniej lub bardziej
  wyrazistym finalistycznym zabarwieniu.
  Wyraża się w przekonaniu o istnieniu ogólnych praw ewolucji (ściślej: filogenezy), na...
 • ... innymi.
  Najbardziej charakterystyczną cechą duchowości tego Ruchu jest maryjność, która
  wyraża się w przymierzu miłości z Matką Bożą oraz głęboka wiara w...
 • ... obszarem, jakim jest podejmowanie optymalnych decyzji kierowniczych. W decyzjach kierowniczych wyraża się istota zarządzania i od nich, zgodnie z zasadą koncentracji Lorenza...
 • ... rąbka Pirenejów. Ich odmienność antropologiczna jest niemal zupełnie zatarta i wyraża się, co najwyżej, w wyjątkowo wysokiej frekwencji czynnika Rh-. Nic dziwnego...
 • ... immunologicznej" żyją przez wiele lat.
  Pobudzenie przez antygen limfocytów T
  wyraża się poszerzeniem grasiczozależnej strefy przykorowej w węzłach chłonnych oraz okołotętniczych pochewek...
 • ... się z teoretycznej konfrontacji rozmiarów produkcji z liczbą zatrudnionych i wyraża się następująco:

  WQP, gdzie: W - wydajność pracy, Q - ilość produkcji, P...
 • ... Zdemaskowani proszą o przebaczenie. Wychłostanych, pan każe przepędzić z sadu. Wyraża się to w ten sposób, że znika ze sceny jabłoń wyniesiona...
 • ... niemal wyłącznie przez organizmy kolonijne. Najbliższa graptolitom jest Rhabdopleura.
  Podobieństwo
  wyraża się przede wszystkim w sposobie budowania szkieletu kolonii. Pióroskrzelne konstruują go...
 • ... samorządu mieszkańców.
  Samorząd mieszkańców zgodnie z ustawą o radach narodowych
  wyraża się w stałej i powszechnej reprezentacji mieszkańców terenów miejskich i wiejskich...
 • ... zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub zanikania bioróżnorodności. Ubożenie różnorodności biologicznej wyraża się przez straty siedlisk i wymieranie gatunków. Podstawowym wymogiem ochrony różnorodności...
 • ... w antropocentrycznym badaniu i kształtowaniu jakości przedmiotów. W jakości życia wyraża się najwyższe kryterium weryfikacji wszelkich ludzkich działań. Jak twierdzi R. Kolman...
 • ... nie mogą nauczyć. Jest to nieuniknione, gdyż rozpad idei demokratycznej wyraża się nie na sposób abstrakcyjny, ale poprzez ludzi ją reprezentujących. Idee...
 • ... oraz pomiędzy podmiotami a organami władzy państwowej, co na ogół wyraża się w administracyjnym ograniczeniu swobody organizacji,
  politycznych, charakteryzujących system sprawowania władzy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego