Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wyrażać się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tego, co przynosi praca w czasie i materiale. I które wyraża się formą. Wyobraźnia artystyczna to wytwór pracy, a nie projekcja. Tymi...
 • ... stanie zawieszonym. Albedo ­ zdolność odbijania promieniowania słonecznego przez różne powierzchnie. Wyraża się stosunkiem natężenia promieniowania odbitego od danego rodzaju powierzchni do natężenia...
 • ... się jedną trzecią przepływu. Średnia jakość odpływu z tego stopnia wyraża się zawartością: 210g/m3 żelaza i 0,20,3g/m3 amoniaku...
 • ... tego momentu, odniesiona do osi obrotu nadwozia (rys. 11.1), wyraża się wzorem

  gdzie p ciśnienie panujące w gałęzi roboczej silnika mechanizmu...
 • ... transformacji jest jej tempo. W terminologii spopularyzowanej przez setki artykułów, wyraża się to pytaniem: "terapia szokowa czy stopniowa?" Naturalnie w grę wchodzi...
 • ... w tym przypadku dwie skrajne postawy: socjofobię i socjofilię. Pierwsza wyraża się w ograniczeniu kontaktów międzyludzkich do minimum akceptowanego, po przekroczeniu którego...
 • ... się problematyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W sferze produkcji wyraża się bowiem istotny rodzaj ludzkiej działalności, bezpośrednio lub pośrednio warunkującej możliwość...
 • ... przez społeczeństwo?

  - Mam nadzieję, że tak. Prawdziwa odpowiedzialność za gospodarkę
  wyraża się w podejmowaniu także decyzji niepopularnych, jeśli wymaga tego sytuacja. Zarzuty...
 • ... nowego życia i twórcy nowych ideałów". Podstawowymi kategoriami, w jakich wyraża się tan przełom, są martwota i życie, konsumpcja i twórczość, działanie...
 • ... ośrodka absorbującego, np. ((...)) we wzorze (5.1-3b). Wielkość tę wyraża się w jednostkach energii na jednostkę długości ((...)) lub w jednostkach energii...
 • ... mogli oni znać spisywanych dla potomności pamiętników Poniatowskiego, w których wyraża się z najwyższą abominacją o prowincjonalnej szlachcie. Przyszły król nigdy nie...
 • ... zakładu.
  Wychodząc z założenia, że maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej zakładu
  wyraża się przede wszystkim:
  a) optymalnym wykorzystaniem dysponowanej powierzchni produkcyjnej,
  b) optymalnym...
 • ... niż się sądzi. Chłopi są nastawieni z rezerwą do Związku. Wyraża się to na przykład w niepłaceniu składek. WKZ-y (Wojewódzkie Komitety...
 • ... wstępie do "Pass thru Fire" pisałem o realnej magii, która wyraża się w tym, że ktoś nagle znika. Opowiadano mi o meksykańskich...
 • ... dotyczących wyboru wypoczynku w dni świąteczne, niemal jedna trzecia (14) wyraża się wartościami powyżej +),900; następne 17 współczynników ma wartość od +),809...
 • ... nie tylko czytelników czy Innego przed uzurpatorstwem artysty, jego demokratyzm wyraża się i w tym, że w przeciwieństwie do twórcy przekonanego o...
 • ... wtórne, które ułatwiają proces komunikowania.
  W języku angielskim rozróżnienie Sapira
  wyraża się często przez zastosowanie słowa communication dla oznaczenia pierwotnych technik, a...
 • ... żyć. Stąd zmienność form przy niezmiennej istocie. Mądrość społeczeństw nie wyraża się w odrzucaniu tradycji, a w jej przetwarzaniu tak, aby najlepiej...
 • ... opisuje się, podając ich rodzaj oraz charakter. Wysokość opadu, którą wyraża się w milimetrach, oznacza grubość warstwy wody, jaka utworzyłaby się na...
 • ... okresie jego życia, trudno się oprzeć wrażeniu pewnej niespójności, która wyraża się w stałej skłonności do traktowania działalności poselskiej jako sfery, która...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego