Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
względny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zapasów wody (w glebie lub zbiorniku wodnym).

  2.2. Ewapotranspiracja
  względna a elementy meteorologiczne i wilgotność gleby
  Zagadnienie współzależności między ewapotranspiracją...
 • ... pierwiastki promieniotwórcze przekształcają się w drugie, np. uran w rad, względna ich zawartość w danej skale pozwala określić jej wiek. W...
 • ... popytu:  gdzie: - współczynnik cenowej elastyczności popytu; - względna (procentowa) zmiana popytu, -
  względna (procentowa) zmiana ceny.

  Współczynnik cenowej elastyczności popytu może przybierać różne...
 • ... wysoką wilgotnością względną, zwykle bliską 100%, w łęgach natomiast wilgotność względna ulega wahaniom od 70 do 100%. Przewietrzanie. W obu układach...
 • ... do 80% bez kondensacji.
  Zalecane: od 150 do 350C, wilgotność
  względna od 20% do 80% bez kondensacji
  Składowanie -400 do 600C...
 • ... 3 i wyraża, jak poprzednio, w jednostkach ((...)) Przykładowo w wodorze ((...))
  Względna zdolność hamowania ((...)) jest to stosunek zdolności hamowania danej substancji do...
 • ... skuteczność dezodoryzacji, wyrażoną jako względna zmiana stężenia odorantów i jako względna zmiana intensywności zapachu, można obliczyć z zależności:

  Graficzne porównanie wyników...
 • ... 1979 roku i przez połowę 1980 w sprawie Brzozowskiego panowała "względna cisza". Nie znaczy to jednak, że nic się nie działo...
 • ... jest absolutna, czyli uniwersalna i niezmienna, a wolność ludzka
  jest
  względna i, co gorsza, dwuznaczna (można z niej bowiem źle
  korzystać...
 • ... tylko zdziczałej i wyuzdanej przyjemności. Tymczasem w nauce użyteczność lub względna bezużyteczność (bo wynik negatywny także dostarcza informacji, ocenia się z...
 • ... dochodowej elastyczności popytu może być równy jedności , co oznacza, że względna zmiana dochodu jest równa względnej zmianie popytu, np. wzrost dochodu...
 • ... drukowania
  Środowisko Warunki dopuszczalne: temperatura od 50 do 400C, wilgotność
  względna od 10% 80% bez kondensacji. Warunki zalecane: temperatura od 150...
 • ... materiały. Potwierdzono 630 przypadków handlu tymi materiałami od 1993 roku.
  Względna łatwość działania międzynarodowych siatek zajmujących się tym procederem pokazuje, że...
 • ... użyciu w meteorologii, służącym do określania wilgotności powietrza, jest wilgotność względna powietrza ( f ). Jest to stosunek prężności pary wodnej znajdującej się...
 • ... światłocienia nie jest zbyt wyraźna. Uwilgocenie. Małe lub średnie. Wilgotność względna jest najwyższa w godzinach południowych i wieczornych (silne podsiąkanie wód...
 • ... nazywamy współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:  gdzie: - współczynnik cenowej elastyczności popytu; -
  względna (procentowa) zmiana popytu, - względna (procentowa) zmiana ceny.

  Współczynnik cenowej elastyczności...
 • ... Webera-Fechnera, otrzymujemy:

  W tym przypadku skuteczność dezodoryzacji, wyrażoną jako
  względna zmiana stężenia odorantów i jako względna zmiana intensywności zapachu, można...
 • ... porównaniu z generatywnym. Wobec tego źródłem stabilizacji populacji jest zarówno względna stałość warunków środowiska szeroko pojętego, jak też strategia życia gatunku...
 • ... taki właśnie sposób.
  B. Miarą prawdopodobieństwa zdarzenia przypadkowego musi być
  względna częstość występowania tego zdarzenia w dostatecznie długiej serii zdarzeń. Pozostawiając...
 • ... nogi z podłożem
  znormalizowanym w stosunku do okresu chodu.
  Faza
  względna (ang. relative phase) jest znormalizowanym -do okresu chodu-
  odstępem czasu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego