Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z punktu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... strona łapie bakcyla lub go nie łapie. Wygląda to rozmaicie z punktu widzenia upływającego czasu, bo niekiedy trwa to kilka dni, a...
 • ... wziąć udział w spotkaniu literackim. Uczniowie i studenci chętnie korzystają z punktu doradztwa zawodowego, a początkujący poeci - z "pogotowia poetyckiego", które prowadzi...
 • ... duży stopień standaryzacji w skali międzynarodowej, zakłady produkcyjne są lokalizowane z punktu widzenia minimalizacji kosztów jednostkowych, wydatki na działalność badawczo-rozwojową i...
 • ... i aspiracje kulturalne surowcowego zaplecza, czyli tego świata drugiej kategorii z punktu widzenia przemysłowych metropolii kapitalistycznego systemu. Fakt ten poważnie zaniepokoił oficjalną...
 • ... wyniki stanowią potwierdzenie przeprowadzonej poprzednio analizy struktury etnicznej subregionów ekonomicznych.
  Z punktu widzenia celu pracy bardziej interesujące są jednak zmiany w stopniu...
 • ... Później poszło wszystko jakby na skróty. Gwałtowny atak, siła uderzenia z punktu nokautująca, za to z ustępowaniem szło powoli i opornie.
  A...
 • ... zawsze można pójść, jeśli zachodzi taka konieczność. Jest to istotne z punktu widzenia przekonania o bezpieczeństwie ulokowanych tam pieniędzy. Jednak z fizycznym...
 • ... została udzielona ani obiecana dawcom zarodków.
  Chociaż obecnie najbardziej obiecujące -
  z punktu widzenia nowych możliwości ratowania zdrowia i życia człowieka - wydają się...
 • ... Błędem ministerstwa było np. nieokreślenie, które szpitale mają znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Pieniądze z programu restrukturyzacji powinny trafiać...
 • ... bowiem przez usunięcie mniej wytrzymałych stwarza im możliwości rozwoju. A z punktu widzenia człowieka? Ocena również nie jest jednoznaczna. Pod względem np...
 • ... sytuacyjnego" albo "anegdotycznego" redukcjonizmu inni badacze, jest słuszna i potrzebna z punktu widzenia historyka literatury średniowiecznej, zaniepokojonego tym, że z istniejącego szczupłego...
 • ... opowieść o zemście rodowej. Ale są i dialogi-sceny całkiem z punktu widzenia tej całości czy konsekwencji zbędne, niekonieczne: scena z Biedakiem...
 • ... wymaganiami odbiorców co do zaawansowania technicznego produktów danego przedsiębiorstwa oraz z punktu widzenia siły konkurentów. Istotna jest także wiedza na temat wspierania...
 • ... Rozróżnienie wymienionych trzech funkcji samorządu mieszkańców jest celowe i niezbędne z punktu widzenia położenia w praktyce działania jego organów należytego nacisku na...
 • ... Koledzy z PiS o decyzji Walendziaka wypowiadają się z szacunkiem. - Z punktu widzenia klubu to duża strata, ale każdy układa swoje życie...
 • ... szyderstwa [...] baczność twą tym pobudzisz". Fikcjonalna reprezentatywność formułowana jest tu z punktu widzenia przestrogi moralnej, ale formułowana dość świadomie.
  Natomiast w Historyi...
 • ... gdyż wydatnie obniżają koszty posługiwania się nim. Dlatego też, choć z punktu widzenia czysto formalnego depozyty w bankach komercyjnych nie są pełnoprawnym...
 • ... środków finansowych, ale tym razem według odpowiedniej polityczno-gospodarczej strategii. Z punktu widzenia Polski potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia jest wciąż aktualna przede...
 • ... kilometrów terenu w jednej misji rozpoznawczej), to przecież niemały problem z punktu widzenia nie tylko ich technicznego opracowania, ale również operacyjnego wykorzystania...
 • ... D. Punkt B nazywa się środkiem jednokładności, a proste wychodzące z punktu B, łączące odpowiednie punkty - promieniami jednokładności. Odcinki BC =AD = CP...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego