Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z punktu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... określeniem jego położenia w terenie lub podaniem parametrów topograficznych (geodezyjnych). Z punktu widzenia potrzeb artylerii dane te bardzo często nie są wystarczające...
 • ... i za granicą. Opis wszystkich występujących w Polsce zbiorowisk roślinnych z punktu widzenia ich znaczenia dla wypoczynku nie jest ani możliwy, ani...
 • ... faktu, iż decydentowi chodzi o osiągnięcie najwyżej przezeń ocenianego skutku.
  Z punktu widzenia takiego celu, tj. maksymalizacji użyteczności za pomocą odpowiedniego doboru...
 • ... jest tym większa, im mniejszy jest ów minimalny poziom zysku.
  Z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk optymalna jest tylko wielkość produkcji Q2...
 • ... zakresu metod krytyki było to, że Coleridge oceniał dzieła pisarza z punktu widzenia całości, nie godził się na krytykę cząstkową poszczególnych elementów...
 • ... ciepła, jak też i matematycy, nieoglądający się za zastosowaniami fizycznemi. Z punktu widzenia materjału książkę można podzielić na 2 części. Pierwsza z...
 • ... określeniem rodzaju zajęcia, wysokości wynagrodzenia i terminu jej rozpoczęcia jest z punktu widzenia prawnego uznawana za zawartą. Zakłady zbyt pochopnie rozwiązują umowy...
 • ... ja' uprzedmiotowioną 'jaźń jednostkową',
  czyli analizujemy ją jako przedmiot poznania
  z punktu
  widzenia logiki klasycznej".
  Według mnie rozum klasyczny pełni ważną rolę...
 • ... realizacji projektu. W drugim przypadku oceniany jest menedżer prowadzący grupę. Z punktu widzenia firmy istotne jest, czy został osiągnięty postawiony cel, a...
 • ... to jednak odrębne zagadnienie związane z systemem cen i bodźców. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa chodzi o to, aby z wypracowanego X uzyskać...
 • ... ZASTOSOWANIE CRM
  analityczny CRM ma wspomagać realizację strategii firm ubezpieczeniowych.
  Z punktu widzenia procesów zorientowanych na zarządzanie klientem, uwzględniających tzw. cykl życia...
 • ... zwrócić uwagę na to, że można tę metaforę interpretować także
  z punktu widzenia 'logiki paradoksu'. Zarówno fale, jak i spokojna toń są...
 • ... 100g/m3 zachodzi w ciągu 7h [19].
  Oczyszczanie ścieków cyjankowych
  Z punktu widzenia toksyczności w stosunku do organizmów żywych cyjanki są najsilniejszą...
 • ... i e j e s t
  myśleniem. Warto zauważyć, że
  z punktu widzenia logiki formalnej taka
  definicja 'nie-myślenia' jest absurdalna i...
 • ... lub wręcz za zbiegłego ze szpitala wariatów niebezpiecznego człowieka - zwłaszcza Z PUNKTU WIDZENIA WSPÓŁAUTORA ORGANIZACJI SŁUŻBY NA STATKU - który dla popularności u...
 • ... zatrudnionych na pełnym etacie, to skutek byłby w sumie negatywny z punktu widzenia budżetu ubezpieczeń społecznych i podatków.
  Zupełnie inaczej miałaby się...
 • ... to sugerują WSH. Może być i tak, że nazbyt oczywiste (z punktu widzenia osoby badanej!) WSH mogą sprowokować osobę badaną do zastanawiania...
 • ... wartości za nienaukowy. Doprowadziło to m.in. do oceniania lekarzy z punktu widzenia ich wiedzy, a nie efektów terapeutycznych. W rezultacie przyjęto...
 • ... rozwiązania "dziwne", odwrócone w czasie, nazywają się rozwiązaniami przedwczesnymi. Podkreślmy - z punktu widzenia teorii obydwa rodzaje rozwiązań są dokładnie jednakowo uprawnione. Co...
 • ... i stwarzanie warunków ułatwiających ich ekspresję jest naganne dlatego, że z punktu widzenia norm moralnych i wartości społecznych emocje te (np. gniew...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego