Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z punktu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... naszych wyobrażeniach od lat dwudziestych XX w. Teorię tę jednak - z punktu widzenia archeologii - coraz trudniej jest podtrzymywać. Chociaż nie wszystkim przyjdzie...
 • ... z chłodną rozwagą.
  - Śmierć to absolutny koniec istnienia. Dlatego też
  z punktu widzenia biologii śmierć człowieka niczym nie różni się od śmierci...
 • ... odstrzale wartość sztuki na podstawie poroża, jednocześnie ocenia się ją z punktu widzenia wartości hodowlanej.
  Mechaniczne uszkodzenie tyk albo nieprawidłowości w związku...
 • ... które czynnie lub biernie będą uczestniczyć w cyklu istnienia wyrobu. Z punktu widzenia własnych interesów producent także ma szereg potrzeb i wymagań...
 • ... 2.33). Można to osiągnąć przez:
  1) sprowadzenie obrazu odczytu
  z punktu na kreskę poziomą krzyża nitek, to jest do punktu (rys...
 • ... R (podobnie WISC / WISC-R) do realizacji tych nowych celów (z punktu widzenia założeń wyjściowych, które przyjął Wechsler, chociaż i jemu nieobca...
 • ... musi pojawić się wcześniej czy
  później jako rezultat praktyki religijnej.
  Z punktu widzenia 'logiki paradoksu'
  osiąganie 'oświecenia' jako przedmiotowego celu nie ma...
 • ... mózgu nie jest ścisłe odwzorowanie postrzeganej rzeczywistości, lecz jej porządkowanie z punktu widzenia potrzeb osobniczych i grupowych człowieka jako gatunku biologicznego. Wiele...
 • ... rządu w terenie, tak więc powinni myśleć globalnie, a nie z punktu widzenia Małopolski czy Śląska.
  - Ja nie przyjechałem tutaj uczestniczyć w...
 • ... że wszystko poza właściwym kostiumem i teatralnym decorum jest zbędne z punktu widzenia dramatu, a niepotrzebnie przyciąga uwagę widza; określał to jako...
 • ... co prawda, przejściowy wzrost bezrobocia powyżej poziomu naturalnego (np. przejście z punktu E do F na rys. 16.6), ale po pewnym...
 • ... czyli subiektywnym organizowaniem i porządkowaniem świata przez podmiot (rys. 3). Z punktu widzenia psychologii postaci (Antrop 1988) postrzeganie wizualne podlega pewnym zasadom...
 • ... nie-p, nie może być prawdziwa. O sprzeczności Nishida
  pisał: "
  Z punktu widzenia abstrakcyjnej logiki [logiki klasycznej - A. K.] to, co jest...
 • ... nie miały, jak to podkreślono w analizie, znaczenia dla lepszego, z punktu widzenia zwalczania ruchu oporu, działania. Ostatnie zaś próby skoncentrowania opracowania...
 • ... 3.1.
  Wracając do samorzutnego rozpadu protonowego, można go rozpatrywać
  z punktu widzenia położenia jądra w stosunku do linii trwałości .
  Jeżeli jądro...
 • ... zwłaszcza o długości fali 230-275 nm).
  Cechą szczególnie istotną
  z punktu widzenia możliwości rozwoju bakterii jest stabilność poszczególnych parametrów. Najbardziej niekorzystna...
 • ... nie jest zachowana zasada niesprzeczności,
  wyznaczająca granice myślenia logiki klasycznej.
  Z punktu widzenia zdroworozsądkowej logiki klasycznej paradoks jest traktowany jako absurd.
  Uważam...
 • ... przedstawionej we wstępie do pierwszej części Nie-Boskiej komedii, że z punktu widzenia poety sprawą podrzędną jest utrwalenie słowa. Ale Krasiński też...
 • ... D.: Bo dodaje...
  J.N.: A tam dodaje...
  M.D.:
  Z punktu widzenia kobiety - tak. Ty tego nie możesz wiedzieć.
  J.N...
 • ... jakim jest książka i funkcjonalna metoda pozwalająca określić rolę książki z punktu widzenia faktycznego i potencjalnego czytelnika. Metodologiczną podstawą radzieckiego księgoznawstwa jest...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego