Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zawarcia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... potrzebnego do pozyskiwania najlepszych dostawców środków produkcji, prowadzenia negocjacji i zawarcia korzystnych umów. Badane są oferty dostawców i ich systemy zapewnienia...
 • ... m.in. od rodzaju umowy bankowej i od daty jej zawarcia. To kryteria niesprawiedliwe i sprzeczne z artykułem konstytucji mówiącym o...
 • ... prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.
  § 3. Strona uprawniona do
  zawarcia układu nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań:
  1...
 • ... będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia.
  Art. 21...
 • ... Albańczycy odrzucili wczoraj propozycję albańskiego negocjatora Riza Halimi - burmistrza Preszeva - zawarcia z Serbami rozejmu, który przerwałby zbrojne starcia.
  Niepowodzeniem zakończyły się...
 • ... Świat i Podróże" listów, w których czytelnicy pytają o możliwość zawarcia, zakres i warunki ubezpieczeń turystycznych. Ta wzmożona korespondencja cieszy mnie...
 • ... zabezpieczenia.
  § 2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili
  zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.
  § 3. (skreślony...
 • ... pojazdu mechanicznego. Andrzej, instalator sanitarny, poczuł się zmuszony przesunąć termin zawarcia związku małżeńskiego na skutek niemożności nabycia obrączek, co uczyniło nader...
 • ... działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez względu na czas zawarcia umowy.
  § 2. Uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można...
 • ... później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki...
 • ... za pomocą szybkostrzelnego CKM-u) nie zmusili cię siłą do zawarcia małżeństwa?
  - czy ona nie jest bigamistką (nie tylko prawo kanoniczne...
 • ... którego rząd był bardzo zaangażowany w mediacje mające doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami.
  (PAP)


  Komandor odpowie za...
 • ... Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu) i pośrednie (zgłoszenie czynności prawnej zawarcia spółki w celu np. nabycia nieruchomości czy akcji).


  Młodzieżowy pakt...
 • ... 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia umowy.
  Art. 389. Umowa, przez którą jedna ze stron lub...
 • ... VAT potwierdzone przez US za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc zawarcia umowy
  PROCEDURA STANDARDOWA
  - pierwsza wpłata 10% - 40%
  Dodatkowo :
  - oryginał zaświadczenia...
 • ... administracji państwowej odroczy wykonanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie o zamiarze jej zawarcia...
 • ... między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.
  Art. 16. W razie
  zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak...
 • ... waloryzowane wskaźnikiem inflacji w stosunku do poziomu cen z daty zawarcia umowy najmu/zobowiązania sprzedaży .
  Waloryzacja naliczana jest comiesięcznie przez Dom...
 • ... Jan Maria Rokita. Liderzy Platformy podkreślają, że nie oznacza to zawarcia koalicji wyborczej.
  (PAP)  Psychiatrzy zbadają "Dziada" w areszcie

  BIAŁYSTOK Domniemany...
 • ... warunków nie stosuje się do umów rachunku oszczędnościowego, na dowód zawarcia których wydawane są książeczki oszczędnościowe i bony oszczędnościowe.
  § 2
  Rachunki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego