Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zawarcia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wreszcie wybitna indywidualność twórcza. W wyborze hasła tytułowego jest zarazem zawarta próba odpowiedzi na pytanie, który z tych elementów był rozstrzygającym...
 • ... To samo tyczy się jego bardzo uzdolnionego i zagadkowego studenta. Zawarta w obliczu trudności przyjaźń pozwoli im odnaleźć duchowy azymut i...
 • ... bardzo spokojnie i za każdym razem obiecywał, że umowa zostanie zawarta u notariusza.
  Kazimierz T. jest notorycznym, można powiedzieć: zawodowym oszustem...
 • ... wszystkiego, co zapisane w Świętej Księdze, w której według nich zawarta była uniwersalna recepta na pokój i dobrobyt. Powoływali się na...
 • ... terminologicznych. Wiadomo przecież, iż we wzajemnej więzi pojęć i terminów zawarta jest wartość informacyjna terminów, ich zdolność wyrażania wiedzy nagromadzonej w...
 • ... nad minioną wielkością Imperium Romanum, do formułowania ocen, jak ta zawarta w Kartkach z podróży: Rzym, co powstał siłą, wierzył w...
 • ... do rzucenia papierosów jest tak trudna i wymaga tyle poświęcenia? Zawarta w dymie tytoniowym nikotyna dociera do mózgu w kilka sekund...
 • ... wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w...
 • ... 4. Wysokość składki zależna jest od okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, zgodnie z taryfą składek obowiązującą w dniu zawarcia...
 • ... prawem założenia księgi wieczystej dla każdego mieszkania).
  3. Zgodnie z
  zawartą umową notarialną w wyniku takiego wyodrębnienia każdemu z współinwestorów przysługiwać...
 • ... Art. 70. § 1. W razie wątpliwości poczytuje się umowę za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu...
 • ... oraz jego rzeczywistą wartość.
  3. Umowę ubezpieczenia uważa się za
  zawartą z chwilą doręczenia polisy ubezpieczającemu.
  § 10
  TUiR PARTNER S.A...
 • ... Craiovej, Naczelny Wódz wydał rozkaz, w którym zweryfikował ocenę sytuacji zawartą we wcześniejszej dyrektywie. Według niego w pierwszym dniu agresji bolszewicy...
 • ... w roztworach z kwasem siarkowym. Uwalniany fluorowodór reaguje z krzemionką zawartą w rudzie, tworząc tetrafluorek krzemu i kwas fluorokrzemowy. Węglan wapnia...
 • ... organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu...
 • ... terminu jej rozpoczęcia jest z punktu widzenia prawnego uznawana za zawartą. Zakłady zbyt pochopnie rozwiązują umowy o pracę bez wypowiedzenia. A...
 • ... przede wszystkim o to, żeby tytuł był efektowno-skandaliczny, bo zawartą w nim treść Szostkiewicz sam potem relatywizuje. A jednak pośrednio...
 • ... seksualną. Warto jednak pamiętać, że transakcja jednej nocy jest umową zawartą na tak zwaną gębę, w której strony nie zawsze mogą...
 • ... sformułować w naszym ubogim języku), spróbujemy ująć symbolicznie następującą sugestię zawartą we wzmiankowanej definicji: za przyczynę zdarzenia B uważać będziemy składnik...
 • ... siłowym. Zresztą, astrogatorze, aby w ułamku sekundy unicestwić całą pamięć zawartą w mózgu człowieka, trzeba momentalnie wzbudzić wokół jego głowy pole...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego