Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zezwierzęciały
Znaleziono 5 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... B. przebywali Żydzi wybrani spośród miejscowych. Ci znali dokładnie poziom zezwierzęcenia tutejszych żandarmów. Za najgorszego z nich cieśla Józef uznawał Maksa...
  • ... przeżywająca ów punkt przełomowy musi znieść nie tylko sam widok zezwierzęcenia, ale i wpływ doktryny, usprawiedliwiającej i pochwalającej nagą zwierzęcość - możliwości...
  • ... pies kopie łapami, a w stworzonych mi warunkach stan całkowitego zezwierzęcenia osiągnę szybko i bez żadnego trudu.
    Następnie stanowczym rykiem zażądałam...
  • ... sztuka oddziaływania na ludzi dobrocią i pobłażliwością, która kończy się zezwierzęceniem obdarowywanych? Kto stanie się władcą Życia i śmierci? Kogo dotknie...
  • ... tego chcą ekspresjoniści oraz badacze Pisma. Wiem, że po bezprzykładnym zezwierzęceniu nastąpi zamiast Sądu Bożego czas parodii rzeczywistego życia i czas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego