Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zezwierzęcony
Znaleziono 8 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zabawny poniekąd utwór, w którym na początku Polacy występują jako zezwierzęceni sadyści, aby po kilku minutach projekcji ustąpić miejsca znacznie bardziej...
  • ... B. przebywali Żydzi wybrani spośród miejscowych. Ci znali dokładnie poziom zezwierzęcenia tutejszych żandarmów. Za najgorszego z nich cieśla Józef uznawał Maksa...
  • ... przeżywająca ów punkt przełomowy musi znieść nie tylko sam widok zezwierzęcenia, ale i wpływ doktryny, usprawiedliwiającej i pochwalającej nagą zwierzęcość - możliwości...
  • ... pies kopie łapami, a w stworzonych mi warunkach stan całkowitego zezwierzęcenia osiągnę szybko i bez żadnego trudu.
    Następnie stanowczym rykiem zażądałam...
  • ... sztuka oddziaływania na ludzi dobrocią i pobłażliwością, która kończy się zezwierzęceniem obdarowywanych? Kto stanie się władcą Życia i śmierci? Kogo dotknie...
  • ... tego chcą ekspresjoniści oraz badacze Pisma. Wiem, że po bezprzykładnym zezwierzęceniu nastąpi zamiast Sądu Bożego czas parodii rzeczywistego życia i czas...
  • ... cyrograf?), daremną ucieczkę przed siłą nieczystą, opętanie (Simona przez "dziecko zezwierzęcone", czyli zmienione w zwierzę przez ból), chytrość ("niewyraźne usiłowanie zawładnięcia...
  • ... dziedzicznego bezrobocia, inkub bywa luksusem, a prenatalna sterylizacja kwestią tabu. Zezwierzęcone tak dzikuski często przemykają do dzielnic NEti, widuje się je...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego