Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zgodność
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rzeczy, którą mogłaby się kierować myśl
  (porzucenie pojęcia prawdy jako
  zgodności z rzeczami, ponieważ zakładana
  jest nieprzekraczalna przepaść między myślą a...
 • ... jednolitych parametrów sprzętu łączności, możliwości wzajemnej identyfikacji samolotów i śmigłowców, zgodności map i systemów przesyłania zaszyfrowanych wiadomości itp. Nietrudno znaleźć winnego...
 • ... przez Milla wyższość teoretyczna kanonu jedynej różnicy nad kanonem jedynej zgodności znajduje oparcie m.in. w fakcie, iż stosując kanon jedynej...
 • ... zgodność interesów między sprawą rewolucji europejskiej i sprawą polską. Ze zgodności tej zdawali sobie równie dobrze sprawę patrioci polscy, jak i...
 • ... ich tu jednak wypisywać.
  Przejdźmy obecnie do rozpatrzenia kanonu jedynej
  zgodności. W ujęciu Milla polega on, jak wiadomo, na wnioskowaniu, że...
 • ... Postępujemy więc zgodnie z popperowską zasadą falsyfikacji, tyle że kryteria zgodności wbrew wyobrażeniom filozofów nauki okazują się w praktyce nieostre. Od...
 • ... funkcję kontrolną i opiniotwórczą. Pierwsza polega na badaniu przez nie zgodności zachowania uczestników stosunków międzynarodowych z obowiązującym prawem i zwyczajami międzynarodowymi...
 • ... jakości transmisji mowy,
  c)metody oceny stopnia korelacji i wiarygodności
  zgodności miary obiektywnej z KSDA, czyli (MR) z ocenami subiektywnymi (np...
 • ... jest rozwinięta w teorii dysonansu poznawczego Leona Festingera. Dążenie do zgodności postaw, działań lub opinii powoduje, że w przypadku zaangażowania się...
 • ... walnego zgromadzenia może być zaskarżona przez akcjonarjusza nawet w przypadku zgodności uchwały z przepisami prawa i postanowieniami statutu, jeżeli uchwała ta...
 • ... sformułowanie: "money is what money does".
  W literaturze brak pełnej
  zgodności co do zasadniczych zadań realizowanych przez pieniądz; zawsze jednak mówi...
 • ... bałaguła" oznacza zarówno woźnicę, jak i zaprzęg. Tu nie ma zgodności. Czerwieński mówi o jednym koniu i małej budce (czyli bryce...
 • ... jego precyzję i choćby nie wiem jak był pewien jego zgodności z doświadczeniem - jest zawsze tylko jedną z wielu jednostkowych ludzkich...
 • ... higienicznej. Znak budowlany "B" oznacza, że dana armatura otrzymała certyfikat zgodności z normami i jest dopuszczona do obrotu oraz powszechnego zastosowania...
 • ... jednak ustawy, lecz wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. W orzeczeniu z 22 listopada Trybunał stwierdził niekonstytucyjność...
 • ... kontrola sejmu nad działalnością rządu królewskiego, szczególnie pod względem jej zgodności z prawem. Podczas sesji sejmowych odbywał się także królewski sąd...
 • ... poznawczej, słabo rozwiniętym komponencie emocjonalnym i nieokreślonym komponencie behawioralnym. Osiągnięcie zgodności między obrazem produktu, marką kodowanej w wiadomości, a wytworzonymi w...
 • ... kiedy rada miasta podejmowała uchwałę o skierowaniu wniosku o zbadanie zgodności uchwały z konstytucją, pamięta, że bodźcem do wystąpienia miało być...
 • ... tym znakiem, zgodnie z odrębnymi przepisami, albo nie posiadają deklaracji zgodności, o której mowa w § 1.
  Art. 218. Przepisy art. 215...
 • ... razie rekonstrukcja filogenezy oparta na danych paleontologicznych ma większe szanse zgodności z prawdą niż rekonstrukcje czysto biologiczne. Otwiera to pewne możliwości...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego