Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ziemiaństwo
Znaleziono 61 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 30 kwietnia 1812.
  Całą strukturę
  Ziemiaństwa kształtuje obecność gatunkowych odmian epiki i liryki, głównie jednak tych...
 • ... Marianna i róże" (J. Fedorowicz i J.
  Konopińska) obrazująca życie
  ziemiaństwa wielkopolskiego w XIXw.

  15km

  Skrzyżowanie 3km na pn. zach. Śnieciska...
 • ... Czartoryskiego. Skupiał on większość dygnitarzy powstańczych, wyższych oficerów i zamożnego ziemiaństwa, ale też wielu przeciętnych wychodźców, którym imponowały stosunki księcia lub...
 • ... zarazem ostatecznym układem odniesienia dla całej struktury poematu.
  Nadrzędne przesłanie
  Ziemiaństwa różnie bywało odczytywane przez historyków literatury. Z reguły zgadzano się...
 • ... z wezwaniem do zrzucenia jarzma zdawał się, w rozumieniu spiskującego ziemiaństwa, niebezpieczny i karygodny w ówczesnej sytuacji politycznej.

  Rozdział XII
  Rok...
 • ... ale i szerszą sprawą reformy ustroju rolnego. Przodująca gospodarczo część ziemiaństwa dobrze wiedziała, że pańszczyzna już się przestała opłacać, że dalsze...
 • ... upadku powstania listopadowego i wkroczeniu wojsk rosyjskich do Warszawy autor Ziemiaństwa wyjechał do dziedzicznych Piotrowic i osiadł w nich na stałe...
 • ... do swego programu uwłaszczenie chłopów. Planowano rozbudowę związków podporządkowanych: wśród ziemiaństwa, urzędników, wojska, kleru i oczywiście w szkołach.
  Pracę przygotowawczą, obliczoną...
 • ... atmosfera domu rodzinnego, przykład rodziców, a także szkoła.
  Przyszły autor
  Ziemiaństwa polskiego urodził się najprawdopodobniej w nocy z 31 grudnia 1771...
 • ... studentów, do szeregowych żołnierzy rzemieślniczego i chłopskiego pochodzenia. Emigranci z ziemiaństwa otrzymywali z domu znaczne niekiedy zasiłki. Młodsze, zdolniejsze, zaradniejsze jednostki...
 • ... jej narzeczeństwa z Kajetanem, tudzież Modlitwa o pokój i początki Ziemiaństwa. Dokładniejszych informacji dostarczają Pamiętniki samego autora. Wprawdzie on także wyznaje...
 • ... sprostać terrorowi zaborczemu.
  Rząd "wrześniowy" odebrał władzę prowincjonalną z rąk
  ziemiaństwa, powierzając ją delegowanym z Warszawy komisarzom pełnomocnym. Ograniczył też autonomię...
 • ... własności folwarcznej, a nawet pozostawał w tyle za koncepcjami liberalnego ziemiaństwa z innych dzielnic Polski.

  65. Bractwa trzeźwości

  Osobną kartę w...
 • ... jednostek jawnie wysługujących się rządom zaborczym.
  Toteż niewielu tylko przedstawicieli
  ziemiaństwa i burżuazji decydowało się na polityczną współpracę z zaborcą, do...
 • ... laty, rozbieżność tendencji. Z jednej strony, patriotycznie nastrojone grupki średniego ziemiaństwa (bracia Wiesiołowscy w Tarnowskiem), gotowe do ofiar na ołtarzu ojczyzny...
 • ... ziemi chełmińskiej.
  Angażowała się w nim - z różnych motywów - większość
  ziemiaństwa, ogół polskiej ludności miasteczek, duży procent komorników i robotników rolnych...
 • ... rządem tym, jakeśmy widzieli, niezgorsze interesy. Skrajnie konserwatywny odłam kresowego ziemiaństwa z Henrykiem Rzewuskim na czele upatrywał w carze Mikołaju główną...
 • ... wolnych z wolnymi i równych z równymi" wychodził naprzeciw dążeniom ziemiaństwa i magnaterii ruskiej, których przedstawiciele chętnie zasiedliby w senacie i...
 • ... uchwycić in statu nascendi nie tylko stan świadomości estetycznoliterackiej autora Ziemiaństwa z tamtych lat, ale też – jego stosunek do ówczesnego...
 • ... w postaci skonfiskowanych majątków przyniesie im jego stłumienie. Przeglądając spisy ziemiaństwa z okresu II Rzeczypospolitej byłem zdumiony wielką liczbą rosyjskich nazwisk...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego