Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zwierzchni
Znaleziono 48 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kardynała Rubina). Po raz pierwszy od 34 lat synod jako zwierzchni organ wystąpił jako jednolity ośrodek kierowniczy Kościoła na Ukrainie i...
 • ... swojemu przełożonemu służbowemu.

  Rozdział 6
  Nadzór i kontrola.

  Art. 257.
  Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do...
 • ... Dobrze. A więc mam zaszczyt przedstawić się wam jako wasz zwierzchni dowódca. Chciałbym bardzo, abym mógł o tym swoim dzieciom z...
 • ... i modyfikując skład Senatu. Nad obu tymi ciałami postawiono jako zwierzchni organ Konferencję Rezydentów trzech "opiekuńczych" mocarstw. Wszystko to przygotować miało...
 • ... w razie braku takiego organu - naczelny organ administracji państwowej, sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

  Rozdział 4
  Właściwość organów.

  Art. 19...
 • ... na wiecach w obecności licznych świadków i nadawał jako książę zwierzchni, zwolnienia immunitetowe licznym fundacjom swych braci Mieszka i Henryka i...
 • ... zasady sprawiedliwości społecznej.
  Art. 2. 1. W Rzeczypospolitej Polskiej władza
  zwierzchnia należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli...
 • ... wodzą płk. Joachima Deniski gotowi byli wkroczyć ponownie do kraju. Zwierzchnia władza spisku, tzw. Centralizacja, mieściła się we Lwowie; skład jej...
 • ... następcą Piotra, jako jego głową, i gdy nienaruszoną zostaje władza zwierzchnia tego ostatniego nad wszystkimi, zarówno pasterzami jak i wiernymi. Albowiem...
 • ... prawnej i nie jest utrzymywany ani uznawany przez żadną władzę zwierzchnią. Straż obozowa w liczbie 60-ciu kilku ludzi nie otrzymała...
 • ... potrzeby kontaktów. Zadowalali się panowaniem w dolinach, a wszelką władzę zwierzchnią, centralną, mieli we wzgardzie. Troszczyli się przede wszystkim o utrzymanie...
 • ... wynikające z rywalizacji czołowych miast. Zwłaszcza Wielki Nowogród niechętnie znosił zwierzchnią władzę Kijowa.

  Władcy Kijowa starali się umocnić swe zwierzchnictwo, przybierając...
 • ... budzić żywiołową sympatię u wszystkich, którzy z pasji demistyfikatorskiej uczynili zwierzchnią wartość własnego stosunku do świata. Nie jest wszakże pewne, czy...
 • ... Śląsk oddał młodszemu synowi - Bolesławowi, sam zachował Mazowsze oraz władzę zwierzchnią. To nie przerwało jednak zmagań wewnętrznych i rychło walka o...
 • ... osądzić tylko książę. Ponad setnikiem stał jednak komes. Sprawował on zwierzchnią władzę sądową na dwa sposoby: albo przybywał osobiście na wiec...
 • ... się okres rozbicia dzielnicowego. Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego władzę zwierzchnią w państwie miał pełnić zawsze najstarszy z rodu Piastów, zwany...
 • ... atamanem Semenem Petlurą, w której uznała jego rząd za jedyną zwierzchnią władzę Ukraińskiej Republiki Ludowej. 24 kwietnia umowę tę uzupełniono konwencją...
 • ... kolejnym wiecu we wsi Florynka z inicjatywy Hładyka powołano Radę Zwierzchnią Łemkowskiej Rusi, która zorganizowała się jako pięcioosobowy rząd narodowy. Premierem...
 • ... król przekazał synowi rządy na Litwie, zachowując wszakże swą władzę zwierzchnią. Młody monarcha uporządkował sprawy sądownictwa w Wielkim Księstwie, a następnie...
 • ... terenowej. Niestety, zawieszenie tej działalności, ze względu na zakaz władz zwierzchnich, spowodowało całkowite zahamowanie tej cennej, bardzo przydatnej gospodarczo inicjatywy Oddziału...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego