Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
jest to wartość wyjątkowo duża [7].
Ilości ścieków ze stacji uzdatniania wody w logiczny sposób zależą od zakresu uzdatniania. Jako zabieg wstępny stosuje się przeważnie zmiękczanie chemiczne, zakończone filtracją. Powstają z tego procesu ścieki z płukania filtrów o falowym spływie. Płukanie prowadzi się na ogół raz na dobę. Przykłady ilości ścieków z płukania filtrów podano w tabl.3.9
Zasadnicze zmiękczanie odbywa się na jonitach. Regeneracja jonitów powoduje powstanie kolejnych grup ścieków. Ilość ścieków z regeneracji kationitów zestawiono w tabl.3.10. Ilość ścieków z regeneracji anionitów jest bardziej ustabilizowana i wynosi średnio 100 m3/cykl. Na przykład ogólna ilość ścieków
jest to wartość wyjątkowo duża [7].<br>Ilości ścieków ze stacji uzdatniania wody w logiczny sposób zależą od zakresu uzdatniania. Jako zabieg wstępny stosuje się przeważnie zmiękczanie chemiczne, zakończone filtracją. Powstają z tego procesu ścieki z płukania filtrów o falowym spływie. Płukanie prowadzi się na ogół raz na dobę. Przykłady ilości ścieków z płukania filtrów podano w tabl.3.9<br>Zasadnicze zmiękczanie odbywa się na jonitach. Regeneracja jonitów powoduje powstanie kolejnych grup ścieków. Ilość ścieków z regeneracji kationitów zestawiono w tabl.3.10. Ilość ścieków z regeneracji anionitów jest bardziej ustabilizowana i wynosi średnio 100 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/cykl. Na przykład ogólna ilość ścieków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego