Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
odgrywa przede wszystkim rolę narządu krwiotwórczego i obronnego (typ śledziony obronny).
Wzdłuż kręgosłupa pozaotrzewnowo mogą występować również tzw. śledziony miniaturowe.
Unaczynienie i unerwienie śledziony. Do zrozumienia budowy i funkcji śledziony konieczne jest zapoznanie się z przebiegiem naczyń krwionośnych w tym narządzie (rys. 27). Do śledziony wnikają od strony wnęki tętnice śledzionowe (arteriae lienales), których liczne rozgałęzienia przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych
odgrywa przede wszystkim rolę narządu krwiotwórczego i obronnego (typ śledziony obronny).<br>Wzdłuż kręgosłupa pozaotrzewnowo mogą występować również tzw. śledziony miniaturowe.<br>Unaczynienie i unerwienie śledziony. Do zrozumienia budowy i funkcji śledziony konieczne jest zapoznanie się z przebiegiem naczyń krwionośnych w tym narządzie (rys. 27). Do śledziony wnikają od strony wnęki tętnice śledzionowe (arteriae lienales), których liczne rozgałęzienia przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego