Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
krwi (np. u psa do 16% ogólnej objętości), pełniąc rolę magazynu krwi w obrębie jamy brzusznej (typ śledziony spichrzowy). Beleczki śledzionowe rozgałęziają się, a następnie łączą ze sobą, przenikając cały narząd w kształcie sieci i tworząc w ten sposób rusztowanie dla miąższu, który nosi nazwę miazgi śledziony (pulpa lienis). Miazga śledziony występuje w dwóch postaciach, a mianowicie jako: 1. miazga czerwona (pulpa rubra) i 2. miazga biała (pulpa alba).
Miazga czerwona (ryc. 26). Stanowi ona główną masę miąższu śledziony, jest zbudowana z tkanki siateczkowej wzmocnionej włóknami srebrochłonnymi. Tkanka ta wytwarza pasma, które łączą się na kształt sieci. Do pasm tkanki siateczkowej
krwi (np. u psa do 16% ogólnej objętości), pełniąc rolę magazynu krwi w obrębie jamy brzusznej (typ śledziony spichrzowy). Beleczki śledzionowe rozgałęziają się, a następnie łączą ze sobą, przenikając cały narząd w kształcie sieci i tworząc w ten sposób rusztowanie dla miąższu, który nosi nazwę miazgi śledziony (pulpa lienis). Miazga śledziony występuje w dwóch postaciach, a mianowicie jako: 1. miazga czerwona (pulpa rubra) i 2. miazga biała (pulpa alba).<br>Miazga czerwona (ryc. 26). Stanowi ona główną masę miąższu śledziony, jest zbudowana z tkanki siateczkowej wzmocnionej włóknami srebrochłonnymi. Tkanka ta wytwarza pasma, które łączą się na kształt sieci. Do pasm tkanki siateczkowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego