Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
wielkość, kształt oraz rozmieszczenie materiału gruzowego na dnie lodowca (podobnie jak przeszkód), a obliczenie tej wielkości zależy od przyjętej teorii ślizgu dennego (por. rozdz. 7.3). G.S. Boulton (1974) i B. Hallet (1975, 1981) rozważali intensywność erozji lodowcowej pod wpływem szlifowania uwzględniając to zjawisko. Boulton, opierając się na teorii ślizgu Weertmana (1957b), uważa, że prędkość wleczenia okruchów zależy od ich frakcji. Maksimum tej prędkości występuje przy krytycznej średnicy okruchów od ­7V do ­3 V. Hallet natomiast zakłada niewielkie nierówności podłoża lodowca. Jeżeli zmniejszenie tarcia poruszających się po podłożu okruchów jest w przybliżeniu równe wielkości topnienia regelacyjnego, tempo wleczenia okruchów jest
wielkość, kształt oraz rozmieszczenie materiału gruzowego na dnie lodowca (podobnie jak przeszkód), a obliczenie tej wielkości zależy od przyjętej teorii ślizgu dennego (por. rozdz. 7.3). G.S. Boulton (1974) i B. Hallet (1975, 1981) rozważali intensywność erozji lodowcowej pod wpływem szlifowania uwzględniając to zjawisko. Boulton, opierając się na teorii ślizgu Weertmana (1957b), uważa, że prędkość wleczenia okruchów zależy od ich frakcji. Maksimum tej prędkości występuje przy krytycznej średnicy okruchów od ­7V do ­3 V. Hallet natomiast zakłada niewielkie nierówności podłoża lodowca. Jeżeli zmniejszenie tarcia poruszających się po podłożu okruchów jest w przybliżeniu równe wielkości topnienia regelacyjnego, tempo wleczenia okruchów jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego