Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
rozpoznanie należałoby poprzedzić oceną skuteczności oraz redukcją parametrów. W ogólnym przypadku należy założyć określone związki między funkcjami podobieństwa, algorytmem rozpoznawania oraz postaciami obrazów, przez co należy rozumieć możliwość i potrzebę ich wzajemnego dostosowania. Odnosi się to w pierwszej kolejności do różnych form optymalizacji, kwantyzacji i normalizacji obrazów (na przykład względem średniej, zakresu zmienności lub wariancji).

6.5. WIELOETAPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej, wyposażone w obiektywne statystyczne algorytmy uczenia i klasyfikacji, są narzędziem formalnym, często funkcjonującym w sposób różny od "ludzkiego" sposobu wnioskowania i podejmowania decyzji. Zatem przy próbach algorytmizacji diagnostyki poszukuje się takich metod formalnych, które możliwie najlepiej odtwarzałyby
rozpoznanie należałoby poprzedzić oceną skuteczności oraz redukcją parametrów. W ogólnym przypadku należy założyć określone związki między funkcjami podobieństwa, algorytmem rozpoznawania oraz postaciami obrazów, przez co należy rozumieć możliwość i potrzebę ich wzajemnego dostosowania. Odnosi się to w pierwszej kolejności do różnych form optymalizacji, kwantyzacji i normalizacji obrazów (na przykład względem średniej, zakresu zmienności lub wariancji).<br><br>&lt;tit&gt;6.5. WIELOETAPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI&lt;/&gt;<br><br>Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej, wyposażone w obiektywne statystyczne algorytmy uczenia i klasyfikacji, są narzędziem formalnym, często funkcjonującym w sposób różny od "ludzkiego" sposobu wnioskowania i podejmowania decyzji. Zatem przy próbach algorytmizacji diagnostyki poszukuje się takich metod formalnych, które możliwie najlepiej odtwarzałyby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego