Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
i puścili żałobne gwizdki. A przecież wiedzieli#pisał autor czytanki#iż nazajutrz nie tylko zostaną zwolnieni z pracy, ale i pójdą wszyscy do więzienia.
Wspominam o tym wszystkim dlatego, ponieważ najważniejszym celem nauczania historii w szkołach wyższych i średnich winno być wyrobienie u studenta czy ucznia krytycyzmu w traktowaniu przekazów źródłowych, nie zaś obarczenie jego pamięci możliwie największą liczbą dat i faktów. Tylko w ten sposób można bowiem uodpornić młode pokolenie na indoktrynację, która przecież trwa nadal. Ustrzec przed wiarą w piekielne spiski, które decydują ponoć o losach świata, oduczyć traktowania dziejów jako rejestru żelaznych konieczności, których nie sposób było uniknąć
i puścili żałobne gwizdki. A przecież wiedzieli#pisał autor czytanki#iż nazajutrz nie tylko zostaną zwolnieni z pracy, ale i pójdą wszyscy do więzienia.<br>Wspominam o tym wszystkim dlatego, ponieważ najważniejszym celem nauczania historii w szkołach wyższych i średnich winno być wyrobienie u studenta czy ucznia krytycyzmu w traktowaniu przekazów źródłowych, nie zaś obarczenie jego pamięci możliwie największą liczbą dat i faktów. Tylko w ten sposób można bowiem uodpornić młode pokolenie na indoktrynację, która przecież trwa nadal. Ustrzec przed wiarą w piekielne spiski, które decydują ponoć o losach świata, oduczyć traktowania dziejów jako rejestru żelaznych konieczności, których nie sposób było uniknąć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego