Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
w cytoplazmie i w peroksysomach.

2.2.3. Jony metali pod ścisłą strażą

Niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą reakcja Fentona, daje nowe wyjaśnienie precyzyjnej kontroli, jakiej poddany jest w organizmie obieg jonów metali przejściowych, żelaza i miedzi. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze fakty.
Żelazo wchłaniane jest z przewodu pokarmowego w postaci jonów żelazawych (Fe2). Po przejściu przez ścianę jelita zostaje natychmiast silnie związane przez ferrytynę śluzówki jelita w formie jonów żelazowych (Fe3). Ferrytyna śluzówki jelita może przekazywać jony żelazowe transferrynie, białku osocza transportującemu żelazo, które dostarcza jony żelaza komórkom. Przekazywanie żelaza do komórek odbywa się za pośrednictwem receptorów transferryny. Są one obecne w
w cytoplazmie i w peroksysomach.<br><br>&lt;tit&gt;2.2.3. Jony metali pod ścisłą strażą&lt;/&gt;<br><br>Niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą reakcja Fentona, daje nowe wyjaśnienie precyzyjnej kontroli, jakiej poddany jest w organizmie obieg jonów metali przejściowych, żelaza i miedzi. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze fakty.<br>Żelazo wchłaniane jest z przewodu pokarmowego w postaci jonów żelazawych (Fe2). Po przejściu przez ścianę jelita zostaje natychmiast silnie związane przez ferrytynę śluzówki jelita w formie jonów żelazowych (Fe3). Ferrytyna śluzówki jelita może przekazywać jony żelazowe transferrynie, białku osocza transportującemu żelazo, które dostarcza jony żelaza komórkom. Przekazywanie żelaza do komórek odbywa się za pośrednictwem receptorów transferryny. Są one obecne w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego