Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
1.5.4. Lepsza hipoteza: reakcja Fentona

Od stu lat chemikom znany jest sposób wytwarzania rodnika wodorotlenowego z innej RFT - z nadtlenku wodoru. Opiera się on na reakcji Fentona, czyli reakcji nadtlenku wodoru z jonem żelazawym (reakcja (1.3.26)).
Fenton opisał silne właściwości utleniające mieszaniny nadtlenku wodoru i soli żelazawych w końcu ubiegłego wieku. Doświadczenia Habera i Weissa przeprowadzone 40 lat później wykazały, że czynnikiem utleniającym, powstającym w układzie badanym przez Fentona, jest wolny rodnik wodorotlenowy.
Czy reakcja Fentona może być źródłem rodnika wodorotlenowego w układach biologicznych? Jeśli tak, to wyłaniają się dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, skąd biorą się
1.5.4. Lepsza hipoteza: reakcja Fentona&lt;/&gt;<br><br>Od stu lat chemikom znany jest sposób wytwarzania rodnika wodorotlenowego z innej RFT - z nadtlenku wodoru. Opiera się on na reakcji Fentona, czyli reakcji nadtlenku wodoru z jonem żelazawym (reakcja (1.3.26)).<br>Fenton opisał silne właściwości utleniające mieszaniny nadtlenku wodoru i soli żelazawych w końcu ubiegłego wieku. Doświadczenia Habera i Weissa przeprowadzone 40 lat później wykazały, że czynnikiem utleniającym, powstającym w układzie badanym przez Fentona, jest wolny rodnik wodorotlenowy.<br>Czy reakcja Fentona może być źródłem rodnika wodorotlenowego w układach biologicznych? Jeśli tak, to wyłaniają się dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, skąd biorą się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego