Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
podwyższonym pH, wymaga zupełnego braku czynników mogących doprowadzić do uruchomienia jonów krzemianowych. Dobrze zachowane pierwotnie krzemionkowe szkielety w skałach wapiennych należą przez to do rzadkości.
Osadowe związki żelaza Krzemionkowa substancja szkieletu zawartego w skale wapiennej ulega zazwyczaj zastąpieniu przez kalcyt bądź przez piryt. Piryt jest jednym z wielu osadowych minerałów żelazistych. W wodach słodkich lub w zbiornikach morskich, do których rzeki doprowadzają intensywnie żelazo z lądu, może następować wytrącanie żelaza w postaci węglanów, wodorotlenków czy siarczków. Oprócz stężenia poszczególnych jonów i pH roztworu, o tym, w jakiej formie wytrąci się żelazo, decyduje potencjał oksydoredukcyjny Eh środowiska (ryc. 1.5A).
W warunkach
podwyższonym pH, wymaga zupełnego braku czynników mogących doprowadzić do uruchomienia jonów krzemianowych. Dobrze zachowane pierwotnie krzemionkowe szkielety w skałach wapiennych należą przez to do rzadkości.<br>Osadowe związki żelaza Krzemionkowa substancja szkieletu zawartego w skale wapiennej ulega zazwyczaj zastąpieniu przez kalcyt bądź przez piryt. Piryt jest jednym z wielu osadowych minerałów żelazistych. W wodach słodkich lub w zbiornikach morskich, do których rzeki doprowadzają intensywnie żelazo z lądu, może następować wytrącanie żelaza w postaci węglanów, wodorotlenków czy siarczków. Oprócz stężenia poszczególnych jonów i pH roztworu, o tym, w jakiej formie wytrąci się żelazo, decyduje potencjał oksydoredukcyjny Eh środowiska (ryc. 1.5A).<br>W warunkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego