Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
8-7,5. Strącona zapewne w ten sposób krzemionka tworzy ogromnej miąższości i rozległości pokłady o wieku 3,7 do 0,8 Ga, dominując w przedziale 3,3-1,8 Ga. Ich charakterystyczną cechą są gęsto rozmieszczone warstewki tlenków żelaza (ryc. 5.lA). Nazwano je z tego powodu prążkowanymi formacjami żelazistymi (Banded Iron Formations; BIF) - samą skałę określa się mianem jaspilitu.
Tworzą one dziś jedne z najbogatszych złóż rud żelaza na starych platformach kontynentalnych. Tej natury jest m.in. ruda z Krzywego Rogu na Ukrainie.
Przypuszcza się, że laminy żelaziste w jaspilitach są rezultatem periodycznych, sezonowych "zakwitów" organizmów autotroficznych. Początkowo były
8-7,5. Strącona zapewne w ten sposób krzemionka tworzy ogromnej miąższości i rozległości pokłady o wieku 3,7 do 0,8 Ga, dominując w przedziale 3,3-1,8 Ga. Ich charakterystyczną cechą są gęsto rozmieszczone warstewki tlenków żelaza (ryc. 5.lA). Nazwano je z tego powodu prążkowanymi formacjami żelazistymi (Banded Iron Formations; BIF) - samą skałę określa się mianem jaspilitu.<br>Tworzą one dziś jedne z najbogatszych złóż rud żelaza na starych platformach kontynentalnych. Tej natury jest m.in. ruda z Krzywego Rogu na Ukrainie.<br>Przypuszcza się, że laminy żelaziste w jaspilitach są rezultatem periodycznych, sezonowych "zakwitów" organizmów autotroficznych. Początkowo były
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego