Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
reakcja Fentona, daje nowe wyjaśnienie precyzyjnej kontroli, jakiej poddany jest w organizmie obieg jonów metali przejściowych, żelaza i miedzi. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze fakty.
Żelazo wchłaniane jest z przewodu pokarmowego w postaci jonów żelazawych (Fe2). Po przejściu przez ścianę jelita zostaje natychmiast silnie związane przez ferrytynę śluzówki jelita w formie jonów żelazowych (Fe3). Ferrytyna śluzówki jelita może przekazywać jony żelazowe transferrynie, białku osocza transportującemu żelazo, które dostarcza jony żelaza komórkom. Przekazywanie żelaza do komórek odbywa się za pośrednictwem receptorów transferryny. Są one obecne w błonie plazmatycznej tych komórek, w których zachodzi synteza białek zawierających jony żelaza (np. prekursorów krwinek czerwonych syntetyzujących hemoglobinę
reakcja Fentona, daje nowe wyjaśnienie precyzyjnej kontroli, jakiej poddany jest w organizmie obieg jonów metali przejściowych, żelaza i miedzi. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze fakty.<br>Żelazo wchłaniane jest z przewodu pokarmowego w postaci jonów żelazawych (Fe2). Po przejściu przez ścianę jelita zostaje natychmiast silnie związane przez ferrytynę śluzówki jelita w formie jonów żelazowych (Fe3). Ferrytyna śluzówki jelita może przekazywać jony żelazowe transferrynie, białku osocza transportującemu żelazo, które dostarcza jony żelaza komórkom. Przekazywanie żelaza do komórek odbywa się za pośrednictwem receptorów transferryny. Są one obecne w błonie plazmatycznej tych komórek, w których zachodzi synteza białek zawierających jony żelaza (np. prekursorów krwinek czerwonych syntetyzujących hemoglobinę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego