Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
132;śpiewaków Justyny". Miłość – ujmowana często od strony zmysłowej (erotycznej) – jest przeważnie domeną szczęścia. Anna Dobakówna nazwała w związku z tym Reklewskiego „piewcą urody życia". Bardzo podobnie zresztą charakteryzował go dziewiętnastowieczny poeta Stanisław Jaszowski w poemacie opisowym, zatytułowanym Karpaty. Ważny to niewątpliwie rys osobowości Reklewskiego (ujawnia się żywiołowo także w poemacie heroikomicznym Cecylia utracona), ale przecież nie jedyny. W jego utworach pojawiają się bowiem niejednokrotnie nuty smutku. Narzuca się nawet wrażenie, że one w istocie dominują, a demonstrowana postawa radości, zmysłowej miłości, skłonności do wesołej zabawy służy – przy całym swym autentyzmie – stłumieniu jakichś obaw i lęków
132;śpiewaków Justyny". Miłość – ujmowana często od strony zmysłowej (erotycznej) – jest przeważnie domeną szczęścia. Anna Dobakówna nazwała w związku z tym Reklewskiego „piewcą urody życia". Bardzo podobnie zresztą charakteryzował go dziewiętnastowieczny poeta Stanisław Jaszowski w poemacie opisowym, zatytułowanym Karpaty. Ważny to niewątpliwie rys osobowości Reklewskiego (ujawnia się żywiołowo także w poemacie heroikomicznym Cecylia utracona), ale przecież nie jedyny. W jego utworach pojawiają się bowiem niejednokrotnie nuty smutku. Narzuca się nawet wrażenie, że one w istocie dominują, a demonstrowana postawa radości, zmysłowej miłości, skłonności do wesołej zabawy służy – przy całym swym autentyzmie – stłumieniu jakichś obaw i lęków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego