Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
Towarowego Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1972-1975 na temat wpływu warunków pozaprzyrodniczych na przestrzenną strukturę rolnictwa. Studia te były realizowane w ramach problemu węzłowego nr 11.2.1. "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju" w grupie tematycznej 03 "Struktura przestrzenna wyżywienia i rolnictwa Polski", koordynowanej przez prof. dra Jerzego Kostrowickiego.
Finalny produkt żywnościowy jest rezultatem działalności wielu gałęzi gospodarki, przy czym wkład rolnictwa systematycznie maleje, rośnie natomiast udział pozarolniczych członów gospodarki żywnościowej. Rozwój tego kompleksu uzależniony jest więc od zharmonizowania dynamiki poszczególnych jego ogniw.
Jednym z najbardziej newralgicznych ogniw kompleksu gospodarki żywnościowej jest produkcyjno-handlowa obsługa rolnictwa.
Od sprawności tej obsługi zależy w
Towarowego Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1972-1975 na temat wpływu warunków pozaprzyrodniczych na przestrzenną strukturę rolnictwa. Studia te były realizowane w ramach problemu węzłowego nr 11.2.1. "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju" w grupie tematycznej 03 "Struktura przestrzenna wyżywienia i rolnictwa Polski", koordynowanej przez prof. dra Jerzego Kostrowickiego.<br>Finalny produkt żywnościowy jest rezultatem działalności wielu gałęzi gospodarki, przy czym wkład rolnictwa systematycznie maleje, rośnie natomiast udział pozarolniczych członów gospodarki żywnościowej. Rozwój tego kompleksu uzależniony jest więc od zharmonizowania dynamiki poszczególnych jego ogniw.<br>Jednym z najbardziej newralgicznych ogniw kompleksu gospodarki żywnościowej jest produkcyjno-handlowa obsługa rolnictwa.<br>Od sprawności tej obsługi zależy w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego