Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Ekspress Wieczorny
Nr: 70
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Partyjnej opublikowała 8 bm. następujący komunikat:
Zgodnie z postanowieniem IX Plenum KC PZPR w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przeprowadzono rozmowę z tow. Stefanem Bratkowskim.
W wyniku rozmowy zwrócono tow. Stefanowi Bratkowskiemu uwagę na niewłaściwość - niezależnie od intencji, którymi się kierował - przyjętej przez niego metody prezentowania swojego stanowiska w odniesieniu do żywotnych zagadnień wewnątrzpartyjnych z pominięciem forum partyjnego.
List otwarty tow. Stefana Bratkowskiego został w wielu przypadkach upowszechniony i jest wykorzystywany także poza organizacjami partyjnymi, wywołując dezorientację oraz stając się przedmiotem różnorakich spekulacji politycznych i personalnych nie służących jedności partii. Biorąc powyższe pod uwagę zespół CKKP uznał sposób prezentowania poglądów i wątpliwości
Partyjnej opublikowała 8 bm. następujący komunikat:<br>&lt;q&gt;Zgodnie z postanowieniem IX Plenum KC PZPR w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przeprowadzono rozmowę z tow. Stefanem Bratkowskim. <br>W wyniku rozmowy zwrócono tow. Stefanowi Bratkowskiemu uwagę na niewłaściwość - niezależnie od intencji, którymi się kierował - przyjętej przez niego metody prezentowania swojego stanowiska w odniesieniu do żywotnych zagadnień wewnątrzpartyjnych z pominięciem forum partyjnego. <br>List otwarty tow. Stefana Bratkowskiego został w wielu przypadkach upowszechniony i jest wykorzystywany także poza organizacjami partyjnymi, wywołując dezorientację oraz stając się przedmiotem różnorakich spekulacji politycznych i personalnych nie służących jedności partii. Biorąc powyższe pod uwagę zespół CKKP uznał sposób prezentowania poglądów i wątpliwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego