Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
partyzantkę; kierujący powstaniem biali widzieli w nim demonstrację, która by "oznaczyła krwią przyszłe granice Polski".
Już latem wydział wileński został rozbity przez aresztowania; zamożna szlachta, sterroryzowana przez Murawiewa, wycofywała się z ruchu. Kierownictwo ujął ponownie w ręce Kalinowski i podtrzymywał walkę aż do zimy, znajdując oparcie w ludzie i szlachcie zaściankowej oraz w kilku wytrwałych dowódcach (Mackiewicz, Dłuski, Staniewicz i in.). Ale była to już walka obronna i beznadziejna wobec miażdżącej przewagi nieprzyjaciela.
O wiele mniejsze szanse miało powstanie na Ukrainie. Tu żywioł polski był jeszcze mniej liczny; czynnik klasowy, narodowy i wyznaniowy przeciwstawiał szlachcie polskiej ukraińskich chłopów. Już przed wybuchem
partyzantkę; kierujący powstaniem biali widzieli w nim demonstrację, która by "oznaczyła krwią przyszłe granice Polski".<br>Już latem wydział wileński został rozbity przez aresztowania; zamożna szlachta, sterroryzowana przez Murawiewa, wycofywała się z ruchu. Kierownictwo ujął ponownie w ręce Kalinowski i podtrzymywał walkę aż do zimy, znajdując oparcie w ludzie i szlachcie zaściankowej oraz w kilku wytrwałych dowódcach (Mackiewicz, Dłuski, Staniewicz i in.). Ale była to już walka obronna i beznadziejna wobec miażdżącej przewagi nieprzyjaciela.<br>O wiele mniejsze szanse miało powstanie na Ukrainie. Tu żywioł polski był jeszcze mniej liczny; czynnik klasowy, narodowy i wyznaniowy przeciwstawiał szlachcie polskiej ukraińskich chłopów. Już przed wybuchem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego