Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
Na jej mocy Witold uznał zwierzchność Jagiełły, zachował jednak dożywotnio tytuł wielkiego księcia. Po jego śmierci zaś "najwyższa władza nad ziemiami Litwy [...] wraz z dobrami i ziemiami ojcowskimi [Witolda] [...] winny przypaść i być przywrócone temuż panu królowi i jego spadkobiercom oraz Koronie Królestwa Polskiego" - czytamy w dokumencie. Jednocześnie w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły, strona polska zobowiązała się nie wybierać monarchy, będącego zarazem wielkim księciem litewskim, bez zgody Litwinów.

Wielka wojna z Krzyżakami. Zawarcie umowy polsko-litewskiej było konieczne, tym bardziej że zapowiadała się wielka wojna z Zakonem krzyżackim. Poprzedziło ją powstanie na Żmudzi , gdzie ludność, obciążona ogromnymi daninami i innymi świadczeniami
Na jej mocy Witold uznał zwierzchność Jagiełły, zachował jednak dożywotnio tytuł wielkiego księcia. Po jego śmierci zaś "najwyższa władza nad ziemiami Litwy [...] wraz z dobrami i ziemiami ojcowskimi [Witolda] [...] winny przypaść i być przywrócone temuż panu królowi i jego spadkobiercom oraz Koronie Królestwa Polskiego" - czytamy w dokumencie. Jednocześnie w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły, strona polska zobowiązała się nie wybierać monarchy, będącego zarazem wielkim księciem litewskim, bez zgody Litwinów.<br><br>Wielka wojna z Krzyżakami. Zawarcie umowy polsko-litewskiej było konieczne, tym bardziej że zapowiadała się wielka wojna z Zakonem krzyżackim. Poprzedziło ją powstanie na Żmudzi , gdzie ludność, obciążona ogromnymi daninami i innymi świadczeniami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego