Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
w Wilnie, wybierani jednak za zgodą polskiego monarchy i jego rady koronnej. W razie bezpotomnej śmierci Jagiełły elekcja polskiego króla miała się odbyć za radą wielkiego księcia. Ważne dla obu państw sprawy postanowiono rozstrzygać na wspólnych zjazdach. Wzorem polskim wprowadzono na Litwie właściwej podział administracyjny, ustanawiając dwa województwa - wileńskie i trockie - oraz dwie takie same kasztelanie.

Obaj panujący nadali także grupie bojarów litewskich prawa i przywileje przysługujące rycerstwu polskiemu: "Ci, którym przyznano herby, niech się nimi cieszą i z nich w pełni korzystają, podobnie jak w pełni korzystają ze swoich panowie i szlachta Królestwa Polskiego [...]; niech obejmują swe dobra po ojcach
w Wilnie, wybierani jednak za zgodą polskiego monarchy i jego rady koronnej. W razie bezpotomnej śmierci Jagiełły elekcja polskiego króla miała się odbyć za radą wielkiego księcia. Ważne dla obu państw sprawy postanowiono rozstrzygać na wspólnych zjazdach. Wzorem polskim wprowadzono na Litwie właściwej podział administracyjny, ustanawiając dwa województwa - wileńskie i trockie - oraz dwie takie same kasztelanie.<br><br>Obaj panujący nadali także grupie bojarów litewskich prawa i przywileje przysługujące rycerstwu polskiemu: "Ci, którym przyznano herby, niech się nimi cieszą i z nich w pełni korzystają, podobnie jak w pełni korzystają ze swoich panowie i szlachta Królestwa Polskiego [...]; niech obejmują swe dobra po ojcach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego