Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
w glebie i w oceanach w warunkach tlenowych i beztlenowych. W nieobecności tlenu mikroorganizmy wykorzystują azotany w procesie oddychania, na przykład:

W warunkach tlenowych denitryfikacja zachodzi wolniej (u wielu bakterii wytwarzanie reduktazy azotanowej ustaje w obecności tlenu).
Przedstawione podstawowe przemiany związków azotu nie obejmują reakcji często decydujących o wrażeniach węchowych. Biodegradacji białek i aminokwasów towarzyszy bardzo nieprzyjemny zapach powstających amin, takich jak trimetyloamina (zapach rybi), diaminy: putrescyna i kadaweryna (jady trupie C4 i C5), związki heterocykliczne: indol i skatol (zapach kału) i inne. Niektóre z nich odgrywają w ekosystemach ważną rolę substancji sygnałowych (feromony, czynniki rozpoznania grupowego i ostrzegawcze itp.).
10
w glebie i w oceanach w warunkach tlenowych i beztlenowych. W nieobecności tlenu mikroorganizmy wykorzystują azotany w procesie oddychania, na przykład:<br>&lt;gap&gt;<br>W warunkach tlenowych denitryfikacja zachodzi wolniej (u wielu bakterii wytwarzanie reduktazy azotanowej ustaje w obecności tlenu).<br>Przedstawione podstawowe przemiany związków azotu nie obejmują reakcji często decydujących o wrażeniach węchowych. Biodegradacji białek i aminokwasów towarzyszy bardzo nieprzyjemny zapach powstających amin, takich jak trimetyloamina (zapach rybi), diaminy: putrescyna i kadaweryna (jady trupie C4 i C5), związki heterocykliczne: indol i skatol (zapach kału) i inne. Niektóre z nich odgrywają w ekosystemach ważną rolę substancji sygnałowych (feromony, czynniki rozpoznania grupowego i ostrzegawcze itp.).<br>&lt;tit&gt;10
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego