Typ tekstu: Książka
Autor: Jedliński Krzysztof i inni
Tytuł: Trening interpersonalny
Rok: 1997
powrocie do zdrowia. W czasie psychoterapii najważniejsza jest ocena problemów pacjenta, określenie ich genezy, mechanizmów itp. Podczas treningu kładzie się natomiast nacisk na interakcje z innymi ludźmi, doświadczane "tu i teraz", na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, wyrażanie uczuć itp.

ROZDZIAŁ DRUGI

Uwagi na temat metody oraz uczestników

Uwagi metodologiczne

Grupa in statu nascendi jest głównym bohaterem opisywanych w tej książce treningów interpersonalnych.

Przyjmujemy następującą definicję grupy:

Grupa jest to zbiór trzech lub więcej osób, który spełnia następujące warunki:

1. pomiędzy tymi osobami zachodzi bezpośrednia interakcja,
2. mają one wspólny cel,
3. w zbiorze tym obowiązują pewne normy zachowania,
4. w zbiorze tym istnieje
powrocie do zdrowia. W czasie psychoterapii najważniejsza jest ocena problemów pacjenta, określenie ich genezy, mechanizmów itp. Podczas treningu kładzie się natomiast nacisk na interakcje z innymi ludźmi, doświadczane "tu i teraz", na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, wyrażanie uczuć itp.<br><br>&lt;tit&gt;ROZDZIAŁ DRUGI<br><br>Uwagi na temat metody oraz uczestników&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Uwagi metodologiczne&lt;/&gt;<br><br>Grupa in statu nascendi jest głównym bohaterem opisywanych w tej książce treningów interpersonalnych.<br><br>Przyjmujemy następującą definicję grupy:<br><br>Grupa jest to zbiór trzech lub więcej osób, który spełnia następujące warunki:<br><br>1. pomiędzy tymi osobami zachodzi bezpośrednia interakcja,<br>2. mają one wspólny cel,<br>3. w zbiorze tym obowiązują pewne normy zachowania,<br>4. w zbiorze tym istnieje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego